Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Anh

こめあぶら

[米油]

(n) rice-bran oil

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • こめかみ

  [ 蟀谷 ] (n) (uk) temple (of the forehead)
 • こめん

  [ 湖面 ] (n) lake surface/(P)
 • こめや

  [ 米屋 ] (n) rice shop/rice dealer
 • こめる

  [ 込める ] (v1) to include/to put into/(P)
 • ころ

  [ 頃 ] (n-adv,n,n-suf) (uk) time/about/toward/approximately (time)/(P)
 • ころびね

  [ 転び寝 ] (n) dozing
 • ころぶ

  [ 転ぶ ] (v5b) to fall down/to fall over/(P)
 • ころがす

  [ 転がす ] (v5s,vt) to roll/(P)
 • ころがる

  [ 転がる ] (v5r) to roll/to tumble/(P)
 • ころし

  [ 殺し ] (n) a murder
 • ころしもんく

  [ 殺し文句 ] (exp,n) \"killing\" (loving) words
 • ころしや

  [ 殺し屋 ] (n) professional killer/hit man
 • ころげまわる

  [ 転げ回る ] (v5r) to roll about/to writhe about
 • ころげおちる

  [ 転げ落ちる ] (v1) to fall off/to tumble down
 • ころげこむ

  [ 転げ込む ] (v5m) to roll or tumble into
 • ころげる

  [ 転げる ] (v1) to roll over/to tumble/to roll about (with laughter)/(P)
 • ころあい

  [ 頃合い ] (n) suitable time/propriety/moderation
 • ころころ

  (adv,n) small and round thing rolling/pleasant, high-pitched sound/something that changes frequently/(P)
 • ころう

  [ 虎狼 ] (n) wild beasts/greedy and cruel man
 • ころす

  [ 殺す ] (v5s) to kill/(P)
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top