Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Anh

駆け引き

[かけひき]

(n) bargaining/haggling/tactics/strategy

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 駆け出し

  [ かけだし ] (n) novice/beginner
 • 駆け出す

  [ かけだす ] (v5s) to run off/to break into a run/to start running
 • 駆け回る

  [ かけまわる ] (v5r) to run around/to bustle about/(P)
 • 駆け抜ける

  [ かけぬける ] (v1) to run past from behind/to run through (e.g. gate)
 • 駆け登る

  [ かけのぼる ] (v5r) to run (uphill)
 • 駆け落ち

  [ かけおち ] (n,vs) defeat and flight/disappearing without a trace/eloping
 • 駆け足

  [ かけあし ] (n) running fast/double time/(P)
 • 駆け込み

  [ かけこみ ] (n) last-minute rush/stampede
 • 駆け込む

  [ かけこむ ] (v5m) to rush in (at the last minute)/to stampede
 • 駆り立てる

  [ かりたてる ] (v1) to spur on
 • 駆り集める

  [ かりあつめる ] (v1) to round up/to mobilize
 • 駆られる

  [ かられる ] (exp,v1) to be driven by (ones feelings)/to succumb to
 • 駆る

  [ かる ] (v5r) to drive (car)/to spur on/to impel/(P)
 • 駆使

  [ くし ] (n) order around/use freely
 • 駆引き

  [ かけひき ] (io) (n) bargaining/haggling/tactics/strategy
 • 駆動

  [ くどう ] (n) driving force
 • 駆動力

  [ くどうりょく ] (n) driving power
 • 駆動機

  [ くどうき ] drive (engine)
 • 駆動装置

  [ くどうそうち ] (n) running gear
 • 駆動輪

  [ くどうりん ] (n) driving wheel
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/05/24 02:10:33
  Mọi người cho mình hỏi: typology of people trong đoạn này là gì thế nhỉ: The establishment of a typology of people, property and economic activities affected by the project, the pre-assessment of relocation schemes, compensation budgets for losses, and the establishment of suitable proposals for the restoration of the economic activities of affected persons;
  Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
  bolttuthan đã thích điều này
  • rungvn
   0 · 03/06/24 01:20:04
 • 01/02/24 09:10:20
  Rừng ít người vô nhỉ, nhưng trong bài viết của em thống kê thì lượng view đọc bài lúc nào R cũng đứng đầu á, thậm chí còn kéo dài liên tục, đều đặn ^^ Lạ nhỉ
  Huy Quang, Bear Yoopies2 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 3 bình luận
  • Ngocmai94ent
   1 · 24/04/24 08:11:15
  • Thienn89_tender
   0 · 26/05/24 10:27:33
 • 26/12/23 03:32:46
  Đọc chơi bài viết mới của em cho chuyến đi thiện nguyện với Nhóm CNYT giữa tháng 12/2023 này. Mới phần 1, em sẽ viết tiếp phần 2 ạ (to be continued) https://discover.hubpages.com/travel/book-trips-lai-chau-vietnam-chu-nhat-yeu-thuong-part-1
  Tây Tây, Huy Quang1 người khác đã thích điều này
  Xem thêm 2 bình luận
 • 05/01/24 12:56:26
  Hế lô thần dân cũ của R
  hanhdang đã thích điều này
  Xem thêm 7 bình luận
  • Mèo Méo Meo
   0 · 15/01/24 09:06:03
   4 câu trả lời trước
   • Mèo Méo Meo
    Trả lời · 1 · 19/01/24 11:34:27
  • Bear Yoopies
   0 · 20/01/24 09:12:20
 • 19/08/23 05:15:59
  Thất nghiệp rồi ai có gì cho em làm với không
  • Bói Bói
   0 · 05/09/23 09:19:35
   4 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:52:18
  • Huy Quang
   0 · 15/09/23 09:01:56
   2 câu trả lời trước
   • bear.bear
    Trả lời · 03/01/24 09:46:42
Loading...
Top