Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

しつこい

Mục lục

n

béo

adj

đậm (màu, mùi, vị...)/nồng
~味付け: có vị đậm đà

adj

lằng nhằng/lèo nhèo/lẵng nhẵng
~質問: câu hỏi lằng nhằng

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • しつい

  Mục lục 1 [ 失意 ] 1.1 n 1.1.1 thất chí 1.1.2 sự bất hạnh/vận đen/vận rủi/nghịch cảnh [ 失意 ] n thất chí sự bất hạnh/vận...
 • しつう

  [ 歯痛 ] n đau răng
 • しつかつざい

  Kỹ thuật [ 湿潤剤 ] chất làm ẩm [wetting agent]
 • しつりょう

  Mục lục 1 [ 質量 ] 1.1 n 1.1.1 khối lượng 1.1.2 chất lượng 2 Kỹ thuật 2.1 [ 質量 ] 2.1.1 khối lượng [mass] [ 質量 ] n khối...
 • しつりょうこうか

  Kỹ thuật [ 質量効果 ] hiệu quả khối lượng [mass effect] Category : xử lý nhiệt [熱処]
 • しつめいする

  [ 失明する ] vs mù mắt
 • しつれいな

  [ 失礼な ] vs bất lịch sự
 • しつれいします

  [ 失礼します ] adj-na, int, exp xin lỗi
 • しつれん

  Mục lục 1 [ 失恋 ] 1.1 n 1.1.1 sự thất tình 2 [ 失恋する ] 2.1 vs 2.1.1 thất tình [ 失恋 ] n sự thất tình [ 失恋する ] vs...
 • しつもん

  Mục lục 1 [ 質問 ] 1.1 n 1.1.1 chất vấn 1.1.2 câu hỏi 2 [ 質問する ] 2.1 vs 2.1.1 hỏi/chất vấn [ 質問 ] n chất vấn câu hỏi...
 • しつもんする

  Mục lục 1 [ 質問する ] 1.1 vs 1.1.1 câu hỏi 1.1.2 cật vấn [ 質問する ] vs câu hỏi cật vấn
 • しつもんようし

  [ 質問用紙 ] n bảng câu hỏi (để điều tra)
 • しつもんをあびせる

  [ 質問を浴びせる ] vs vặn vẹo
 • しつや

  [ 質屋 ] n tiệm cầm đồ
 • して

  [ 仕手 ] n vai chính/người giữ vai trò chủ đạo
 • してき

  Mục lục 1 [ 指摘 ] 1.1 n 1.1.1 sự chỉ ra/sự chỉ trích 2 [ 指摘する ] 2.1 vs 2.1.1 chỉ ra/cho biết/lưu ý 3 Tin học 3.1 [ 私的...
 • してきとうし

  Kinh tế [ 私的投資 ] đầu tư tư nhân [private investment] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • してつ

  [ 私鉄 ] n đường sắt tư doanh
 • してい

  Mục lục 1 [ 子弟 ] 1.1 n 1.1.1 đệ tử/bọn đàn em 2 [ 師弟 ] 2.1 n 2.1.1 thày trò 3 [ 指定 ] 3.1 n 3.1.1 sự chỉ định 3.1.2 chỉ...
 • していえき

  Mục lục 1 [ 指定駅 ] 1.1 vs 1.1.1 ga chỉ định 2 Kinh tế 2.1 [ 指定駅 ] 2.1.1 ga chỉ định [named station] [ 指定駅 ] vs ga chỉ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top