Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

内容の正当性

[ ないようのせいとうせい ]

n

Tính chính xác của nội dung

Thuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 内容参照属性

  Tin học [ ないようさんしょうぞくせい ] thuộc tính tham chiếu nội dung [content reference attribute]
 • 内容完全性

  Tin học [ ないようかんぜんせい ] tính toàn vẹn của nội dung [content integrity]
 • 内容体系

  Tin học [ ないようたいけい ] kiến trúc nội dung/cấu trúc nội dung [content architecture]
 • 内容体系クラス

  Tin học [ ないようたいけいクラス ] lớp kiến trúc nội dung/lớp cấu trúc nội dung [content architecture class]
 • 内容体系水準

  Tin học [ ないようたいけいすいじゅん ] mức kiến trúc nội dung/mức cấu trúc nội dung [content architecture level]
 • 内容モデル

  Tin học [ ないようモデル ] mô hình nội dung [content model]
 • 内容分析

  Tin học [ ないようぶんせき ] phân tích nội dung [content analysis]
 • 内容呼出しメモリ

  Tin học [ ないようよびだしメモリ ] CAM [Content Addressed Memory/CAM]
 • 内容割付け処理

  Tin học [ ないようわりつけしょり ] tiến trình sắp xếp nội dung [content layout process]
 • 内容種別

  Tin học [ ないようしゅべつ ] loại nội dung [content type]

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Plants and Trees

602 lượt xem

The Bedroom

323 lượt xem

Restaurant Verbs

1.406 lượt xem

A Workshop

1.840 lượt xem

The Utility Room

214 lượt xem

An Office

233 lượt xem

Sports Verbs

167 lượt xem

School Verbs

293 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 26/09/22 12:29:48
  check out the balls on this bloke là gì ạ mọi người?
 • 23/09/22 04:44:08
  Cho em hỏi câu Perhaps a bit touristy (trong nghĩa cảnh cặp vợ chồng đang nhìn vào cái bản giới thiệu của một quán ăn hay quán nước gì đó) sau đó họ còn nói (ta cũng là khách du lịch mà) vậy thì câu đó có nghĩa gì ạ?
  • 117590621766445825631
   2 · 24/09/22 09:11:31
 • 20/09/22 12:26:20
  A measly eight-ball nghĩa là gì ạ?
  • Sáu que Tre
   3 · 20/09/22 08:52:50
  • Shifu 师傅
   2 · 22/09/22 09:36:04
 • 18/09/22 08:01:53
  mọi người cho em hỏi là từ sentimentality có nghĩa là gì vậy ạ, e có tra trên cambrigde mà ko hiểu rõ cho lắm ạ
  • Thienn89_tender
   0 · 18/09/22 09:17:43
   • ha_nnhinh
    Trả lời · 21/09/22 01:13:31
 • 19/09/22 10:32:03
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch sang tiếng việt như nào vậy ạ ?
  "mass-market retailing and the promotion of flowers for everyday use permit consumers to help themselves through cash-and-carry merchandising"
  • Shifu 师傅
   2 · 20/09/22 09:32:29
 • 25/08/22 11:52:39
  I want to be back by breakfast là gì vậy anh chị? Em nghĩ ngoài nghĩa trở lại bữa sáng thì nó còn có nghĩa khác nữa đúng không ạ?
  • 101488107170306739142
   0 · 26/08/22 11:17:16
  • illicitaffairs
   0 · 16/09/22 08:44:25
Loading...
Top