Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

教育家

[ きょういくか ]

n

nhà giáo

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 教育制度

  học chế
 • 教育を助成する

  khuyến học
 • 教育団

  đoàn giáo dục
 • 教育省

  bộ học
 • 教育訓練省

  bộ giáo dục và đào tạo, ~における教育訓練省の役割と関与: vai trò và sự tham gia của bộ giáo dục và đào tạo trong...
 • 教育課程

  giáo trình
 • 教育費用の返済

  hoàn trả chi phí đào tạo/bồi hoàn chi phí đào tạo
 • 教育部

  bộ học
 • 教育機関

  học đường
 • 教授

  sự giáo dục/giáo dục/giảng dạy, giáo thụ, giáo sư, giảng viên, 教授(法): phương pháp giáo dục, ~の理論的教授: giáo...
 • 教材

  tài liệu giảng dạy/giáo trình/giáo trình giảng dạy/sách giáo khoa, ~に関する最良の教材: tài liệu giảng dạy tốt nhất...
 • 教材プログラム

  phần mềm dạy học/chương trình dạy học [courseware/teaching program], explanation : phần mềm được biên soạn cho các ứng dụng...
 • 教材センタ

  trung tâm tài nguyên [media resource centre/resource centre]
 • 教条主義

  giáo điều
 • 慎み深い

  dè dặt/khiêm tốn/thận trọng, 観客は、その歌手の慎み深い態度に心を奪われた :khán giả bị hấp dẫn bởi thái...
 • 慎む

  cẩn thận/thận trọng/nín nhịn, (人)の気を悪くするような行為を慎む :thận trọng với những hành vi làm người...
 • 慎重

  sự thận trọng/thận trọng
 • 慢性

  mãn tính, 慢性の胃病: bệnh dạ dày mãn tính
 • 慢性病

  bệnh mãn tính
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top