Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

機種

Kỹ thuật

[ きしゅ ]

đời [model]
Explanation: Đời (xe, máy...).

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 機種依存

  Tin học [ きしゅいぞん ] phụ thuộc vào máy [machine-dependent] Explanation : Khả năng chỉ chạy được với phần cứng thuộc...
 • 機織り虫

  [ はたおりむし ] n Con châu chấu/châu chấu
 • 機銃

  [ きじゅう ] n súng máy
 • 機軸

  [ きじく ] n trục/trục máy 日本の外交政策の機軸: trục chính sách ngoại giao Nhật Bản 社会連帯に基礎を機軸とする:...
 • 機能

  Mục lục 1 [ きのう ] 2 / CƠ/KY NĂNG / 2.1 n 2.1.1 cơ năng/tác dụng/chức năng/tính năng 3 Kỹ thuật 3.1 [ きのう ] 3.1.1 chức...
 • 機能停止

  Tin học [ きのうていし ] dừng phục vụ [stopping functioning/being out of service]
 • 機能単位

  Tin học [ きのうたんい ] khối chức năng [functional unit]
 • 機能失率

  [ きのうしつりつ ] n Tỷ lệ mất khả năng lao động
 • 機能学習

  [ きのうがくしゅう ] n học nghề
 • 機能仕様

  Tin học [ きのうしよう ] đặc tả chức năng [functional specification]
 • 機能仕様書

  Kỹ thuật [ きのうしようしょ ] bản đặc tả chức năng [functional specification]
 • 機能強化

  Tin học [ きのうきょうか ] nâng cao chức năng [functional enhancement]
 • 機能分析

  Tin học [ きのうぶんせき ] phân tích chức năng [functional analysis]
 • 機能的改版

  Kỹ thuật [ きのうてきかいばん ] bản chức năng [functional revision]
 • 機能設計

  Mục lục 1 Kỹ thuật 1.1 [ きのうせっけい ] 1.1.1 thiết kế thực dụng [functional design] 2 Tin học 2.1 [ きのうせっけい ]...
 • 機能試験

  Tin học [ きのうしけん ] kiểm thử khả năng [capability tests]
 • 機能試験マクロ

  Tin học [ きのうしけんマクロ ] macrô kiểm thử tính năng [feature test macro]
 • 機能語

  Tin học [ きのうご ] từ khoá [keyword] Explanation : Trong các ngôn ngữ lập trình (bao gồm cả ngôn ngữ lệnh phần mềm), đây...
 • 機能材料

  Kỹ thuật [ きのうざいりょう ] vật liệu thiết thực/vật liệu thực dụng [functional material]
 • 機能概要

  Tin học [ きのうがいよう ] tổng quan về tính năng [functional overview]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top