Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

築城

[ ついき ]

n

việc xây dựng lâu đài
野戦築城 :lâi đài dã chiến
築城する :xây dựng lâu đài/nâng cấp lâu đài

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 築く

  [ きずく ] v5k xây dựng 青葉城は伊達正宗が築いたものである。: Thành Aoba do Date Masamune xây dựng nên. どうやって彼が巨富を築き上げたのかいまだになぞだ。:...
 • 築山

  [ つきやま ] n hòn non bộ 縁側から見ると池の向こうに築山があった. :Từ phía hiên, tôi đã nhìn thấy những hòn...
 • Mục lục 1 [ せつ ] 1.1 n 1.1.1 tiết/mùa/dịp 1.1.2 nhịp 2 [ ふし ] 2.1 n 2.1.1 khớp 2.1.2 đốt [ せつ ] n tiết/mùa/dịp nhịp...
 • 節の見出し

  Tin học [ せつのみだし ] đoạn đầu trang [section header]
 • 節句

  [ せっく ] n lễ hội theo mùa
 • 節名

  Tin học [ せつめい ] tên vùng [section-name]
 • 節度

  Mục lục 1 [ せつど ] 1.1 n 1.1.1 tiết độ 1.1.2 lễ độ [ せつど ] n tiết độ lễ độ
 • 節度がない

  [ せつどがない ] n vô giá
 • 節制する

  [ せっせいする ] n kiệm ước
 • 節倹

  [ せっけん ] n sự tiết kiệm
 • 節約

  Mục lục 1 [ せつやく ] 1.1 n 1.1.1 tiết kiệm 1.1.2 sự tiết kiệm [ せつやく ] n tiết kiệm sự tiết kiệm それは時間の節約になる:...
 • 節約する

  Mục lục 1 [ せつやくする ] 1.1 n 1.1.1 kiệm ước 1.1.2 dè 1.1.3 dành 1.1.4 bóp chắt 1.2 vs 1.2.1 tiết kiệm [ せつやくする...
 • 節約日(積卸)

  Kinh tế [ せつやくび(つみおろし) ] thời gian tiết kiệm (bốc dỡ) [days saved] Category : Ngoại thương [対外貿易]
 • 節義のため死ぬ

  [ せつぎのためしぬ ] n tử tiết
 • 節点

  Tin học [ せってん ] nút [node] Explanation : Trong mạng cục bộ, đây là một điểm ghép nối có thể tạo lập, thu nhận hoặc...
 • 節目

  [ せつめ ] n tiết mục
 • 節電機能

  Tin học [ せつでんきのう ] chức năng tiết kiệm điện [power conservation (facility)]
 • 節操

  [ せっそう ] n sự kiên định/tính liêm chính/danh dự/sự trinh bạch/tính trung thực
 • 簡単

  Mục lục 1 [ かんたん ] 1.1 adj-na 1.1.1 đơn giản/dễ dàng/dễ 1.2 n 1.2.1 sự đơn giản/sự dễ dàng [ かんたん ] adj-na đơn...
 • 簡単な

  Mục lục 1 [ かんたんな ] 1.1 n 1.1.1 giản đơn 1.1.2 đơn sơ 1.1.3 đơn giản 1.1.4 dị [ かんたんな ] n giản đơn đơn sơ đơn...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top