Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

縮める

[ ちぢめる ]

v1

thu gọn/nén lại

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 縮れる

  [ ちぢれる ] v1 nhàu nát/nhăn nhúm ~れている着物: quần áo nhàu nát
 • 縮れ毛

  [ ちぢれげ ] n tóc quăn
 • 縮む

  [ ちぢむ ] v5m rút ngắn/co lại/thu nhỏ lại
 • 縮図

  [ しゅくず ] n bản vẽ thu nhỏ/bản copy thu nhỏ
 • 縮緬

  [ ちりめん ] n Tơ nhiễu
 • 縮緬紙

  Mục lục 1 [ ちりめんがみ ] 1.1 n 1.1.1 Giấy kếp 2 [ ちりめんし ] 2.1 n 2.1.1 Giấy kếp [ ちりめんがみ ] n Giấy kếp [ ちりめんし...
 • 縮退

  Tin học [ しゅくたい ] sự thoái hoá [degeneracy]
 • 縺れる

  [ もつれる ] v1 rối tung/lộn xộn 舌のもつれるような語句: câu cú làm líu cả lưỡi
 • [ なわ ] n dây thừng/dây chão 借金をする者は、人の縄で自分を縛るようなもの。 :Mượn tiền của người khác giống...
 • 縄尻

  [ なわじり ] n Đầu dây thừng
 • 縄張

  [ なわばり ] n sự phân chia ranh giới
 • 縄張する

  [ なわばり ] vs phân chia ranh giới/phân định ranh giới
 • 縄張り

  [ なわばり ] n Việc căng dây thừng để phân chia đất đai, ranh giới 新宿はおれの縄張りだ. :Shijukku là lãnh địa...
 • 縄張り争い

  [ なわばりあらそい ] n Tranh chấp lãnh thổ 縄張り争いをする :Tranh chấp lãnh thổ 重複する課題がいくつかあり、それらはしばしば組織間の縄張り争いを生み出している :Có...
 • 縄をほどく

  [ なわをほどく ] n tháo dây
 • 縄飛び

  Mục lục 1 [ なわとび ] 1.1 n 1.1.1 Trò chơi nhảy dây 1.1.2 nhảy dây [ なわとび ] n Trò chơi nhảy dây nhảy dây
 • 縄跳び

  [ なわとび ] n trò nhảy dây/sự chơi nhảy dây 縄跳びうまいわね。 :Bạn chơi dây nhảy dây giỏi nhỉ 縄跳び競走 :Cuộc...
 • 縄暖簾

  [ なわのれん ] n rèm dây thừng Ghi chú: Loại rèm được tết bằng dây thừng, thường được treo ở cửa ra vào các quán...
 • 縄梯子

  [ なわばしご ] n Cầu thang bằng dây thừng/thang dây
 • 縄文

  [ じょうもん ] n thời kỳ Jomon Ghi chú: thời kỳ có nhiều hoa văn, họa tiết xoắn thừng trên đồ gốm, mộ chí...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top