Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

縮退

Tin học

[ しゅくたい ]

sự thoái hoá [degeneracy]

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 縺れる

  [ もつれる ] v1 rối tung/lộn xộn 舌のもつれるような語句: câu cú làm líu cả lưỡi
 • [ なわ ] n dây thừng/dây chão 借金をする者は、人の縄で自分を縛るようなもの。 :Mượn tiền của người khác giống...
 • 縄尻

  [ なわじり ] n Đầu dây thừng
 • 縄張

  [ なわばり ] n sự phân chia ranh giới
 • 縄張する

  [ なわばり ] vs phân chia ranh giới/phân định ranh giới
 • 縄張り

  [ なわばり ] n Việc căng dây thừng để phân chia đất đai, ranh giới 新宿はおれの縄張りだ. :Shijukku là lãnh địa...
 • 縄張り争い

  [ なわばりあらそい ] n Tranh chấp lãnh thổ 縄張り争いをする :Tranh chấp lãnh thổ 重複する課題がいくつかあり、それらはしばしば組織間の縄張り争いを生み出している :Có...
 • 縄をほどく

  [ なわをほどく ] n tháo dây
 • 縄飛び

  Mục lục 1 [ なわとび ] 1.1 n 1.1.1 Trò chơi nhảy dây 1.1.2 nhảy dây [ なわとび ] n Trò chơi nhảy dây nhảy dây
 • 縄跳び

  [ なわとび ] n trò nhảy dây/sự chơi nhảy dây 縄跳びうまいわね。 :Bạn chơi dây nhảy dây giỏi nhỉ 縄跳び競走 :Cuộc...
 • 縄暖簾

  [ なわのれん ] n rèm dây thừng Ghi chú: Loại rèm được tết bằng dây thừng, thường được treo ở cửa ra vào các quán...
 • 縄梯子

  [ なわばしご ] n Cầu thang bằng dây thừng/thang dây
 • 縄文

  [ じょうもん ] n thời kỳ Jomon Ghi chú: thời kỳ có nhiều hoa văn, họa tiết xoắn thừng trên đồ gốm, mộ chí...
 • 縋る

  [ すがる ] v5r dựa vào (人)の慈悲にすがる: dựa vào lòng từ bi của... (人)の腕にすがる: dựa vào cánh tay của...
 • 縛り付ける

  [ しばりつける ] n áp đặt (規則等に)(人)を縛り付ける: áp đặt quy tắc cho ai đó
 • 縛る

  Mục lục 1 [ しばる ] 1.1 v5r 1.1.1 hạn chế/ràng buộc 1.1.2 buộc/trói/băng bó [ しばる ] v5r hạn chế/ràng buộc 時間に縛られる:...
 • 繊細

  Mục lục 1 [ せんさい ] 1.1 n 1.1.1 sự tinh vi/sự tinh xảo/ tính nhạy cảm/ phẩm chất tinh tế/ sự duyên dáng 1.2 adj-na 1.2.1...
 • 繊維

  Mục lục 1 [ い ] 1.1 n 1.1.1 sợi 2 [ せんい ] 2.1 n 2.1.1 tơ sợi 2.1.2 tơ 2.1.3 thớ 2.1.4 sợi 3 Kỹ thuật 3.1 [ せんい ] 3.1.1...
 • 繊維工業

  [ せんいこうぎょう ] n công nghiệp dệt
 • 繊維製品

  Mục lục 1 [ せんいせいひん ] 1.1 n 1.1.1 hàng vải 1.1.2 hàng dệt 2 Kinh tế 2.1 [ せんいせいひん ] 2.1.1 hàng vải/hàng dệt...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top