Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Nhật - Việt

象牙の塔

[ ぞうげのとう ]

n

tháp ngà

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 象牙質

  [ ぞうげしつ ] n ngà răng
 • 象牙色

  [ ぞうげいろ ] n trắng ngà
 • Mục lục 1 [ ごう ] 1.1 n 1.1.1 người giỏi giang/xuất sắc 1.1.2 ào ạt/to/lớn xối xả/như trút nước [ ごう ] n người giỏi...
 • 豪壮

  Mục lục 1 [ ごうそう ] 1.1 n 1.1.1 sự xa hoa/sự tráng lệ/sự lộng lẫy 1.2 adj-na 1.2.1 xa hoa/tráng lệ/lộng lẫy/huy hoàng [...
 • 豪奢

  [ ごうしゃ ] n/adj Sự xa hoa/sự nguy nga/xa hoa/nguy nga/tráng lệ その部屋は豪奢な調度品で飾られている. :Căn phòng...
 • 豪奢な

  [ ごうしゃな ] n/adj hào nhoáng
 • 豪家

  [ ごうか ] n gia đình giàu có thế lực/gia đình quyền thế/gia đình có quyền có thế/gia đình có máu mặt
 • 豪州

  Mục lục 1 [ ごうしゅう ] 1.1 n 1.1.1 châu Úc 1.1.2 Australia/Úc [ ごうしゅう ] n châu Úc Australia/Úc 豪州原産の植物: Thực...
 • 豪州取引報告分析センター

  [ ごうしゅうとりひきほうこくぶんせきせんたー ] n Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Úc
 • 豪州報道評議会

  [ ごうしゅうほうどうひょうぎかい ] n Hội đồng Báo chí úc
 • 豪州スポーツ委員会

  [ ごうしゅうすぽーついいんかい ] n ủy ban Thể thao úc
 • 豪州国立大学

  [ ごうしゅうこくりつだいがく ] n Trường Đại học Quốc gia úc
 • 豪州証券投資委員会

  [ ごうしゅうしょうけんとうしいいんかい ] n ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc
 • 豪傑

  [ ごうけつ ] n hào kiệt/ngạo nghễ/kiêu hùng/hảo tâm あの授業で居眠りするなんて君は豪傑だよ. :Bạn có thấy bạn...
 • 豪傑笑い

  [ ごうけつわらい ] n sự cười to/cười to/cười vang
 • 豪商

  [ ごうしょう ] n người buôn bán giàu có/lái buôn giàu có 豪商の家: Nhà của lái buôn giàu có (người buôn bán giàu có)
 • 豪商層

  [ ごうしょうそう ] n tầng lớp buôn bán giàu có/tầng lớp nhà giàu
 • 豪勢

  [ ごうせい ] n sự xa hoa/sự nguy nga/xa hoa/nguy nga 豪勢なビル : Tòa nhà nguy nga 豪勢な宴会を催す: tổ chức một bữa...
 • 豪物

  Mục lục 1 [ えらぶつ ] 1.1 n 1.1.1 nhân vật vĩ đại 2 [ えらもの ] 2.1 n 2.1.1 nhân vật vĩ đại [ えらぶつ ] n nhân vật...
 • 豪盛

  [ ごうせい ] n sự xa hoa/sự nguy nga/xa hoa/nguy nga
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top