Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

산수

Mục lục

[경치] {a landscape } phong cảnh, làm đẹp phong cảnh, làm nghề xây dựng vườn hoa và công viên


산수 [算數]1 [산술을 가르치는 학과목] {arithmetic } số học, sự tính, sách số học, (như) arithmetical


2 [계산] {calculation } sự tính, sự tính toán, kết quả tính toán, sự cân nhắc, sự đắn đo; sự tính toán hơn thiệt, sự trù liệu, sự trù tính, sự tính


{reckoning } sự tính, sự đếm, sự tính toán, giấy tính tiền (khách sạn, nhà trọ...), sự thanh toán ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), sự tính đến, sự kể đến, sự xét đến, sự đếm xỉa đến, (hàng hải) điểm đoán định (vị trí của tàu) ((cũng) dead reckoning), (tục ngữ) tính toán phân minh giữ được tình bạn lâu dàiThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 산수국

  산수국 [山水菊] { a hydrangea } (thực vật học) cây tú cầu, cây hoa đĩa
 • 산수소

  산수소 [酸水素] 『化』 { oxyhydrogen } (hoá học) oxyhydro
 • 산수화

  (그림) { a landscape } phong cảnh, làm đẹp phong cảnh, làm nghề xây dựng vườn hoa và công viên, { a landscapist } hoạ sĩ vẽ...
 • 산술

  산술 [算術] { arithmetic } số học, sự tính, sách số học, (như) arithmetical, ▷ 산술가 { an arithmetician } nhà số học, { a sum...
 • 산스크리트

  , { sans } (từ cổ,nghĩa cổ) không, không có, ㆍ 산스크리트(어)의 { sanskrit } tiếng phạn, ▷ 산스크리트 학자 { a sanskritist...
 • 산식

  산식 [算式] { an arithmetic expression } (tech) biểu thức số học, { a formula } thể thức, cách thức, công thức
 • 산아

  산아 [産兒] [해산] { childbirth } sự sinh đẻ
 • 산악

  ▷ 산악 기압계[고도계] { an orometer } dụng cụ đo núi, ▷ 산악병 [고산병] { mountain sickness } chứng say núi, ▷ 산악전 {...
 • 산안개구름

  -ti> (nhạc) nốt si (nốt thứ bảy trong thang âm sol,fa)
 • 산양

  ▷ 산양자리 『天』 { the goat } (động vật học) con dê, người dâm dục, người dâm đãng, người có máu dê, (goat) (thiên...
 • 산언덕

  산언덕 [山-] { a hillock } đồi nhỏ, cồn, gò, đống, đụn, mô đất, { a hill } đồi, cồn, gò, đống, đụn, mô đất, chỗ...
 • 산업

  산업 [産業] { industry } công nghiệp, sự chăm chỉ, tính cần cù, tính siêng năng ((cũng) industriousness), ngành kinh doanh; nghề...
 • 산욕

  산욕 [産褥] { confinement } sự giam, sự giam hãm, sự hạn chế, sự ở cữ, sự đẻ, { childbed } giường đẻ, { puerperium } thời...
 • 산원

  산원 [産院] { a maternity } tính chất người mẹ, nhiệm vụ người mẹ
 • 산입

  산입 [算入] { inclusion } sự gồm cả, sự kể vào, sự kể cả, cái gồm vào, cái kể vào, (sinh vật học) thể vùi, { calculating...
 • 산재

  { straggle } đi rời rạc, đi lộn xộn, tụt hậu, đi lạc đàn, rải rác đây đó, lẻ tẻ, bò lan um tùm (cây), { dissipation }...
 • 산적도둑

  산적 도둑 [散炙-] [미식가] { an epicure } người sành ăn, (từ mỹ,nghĩa mỹ) hưởng lạc ((cũng) epicurean), { a gourmet } người...
 • 산정

  산정 [算定] [계산하여 정함] (a) calculation sự tính, sự tính toán, kết quả tính toán, sự cân nhắc, sự đắn đo; sự tính...
 • 산줄기

  산줄기 [山-] [뻗어 나간 산의 줄기] { a mountain range } dãy núi, rặng núi
 • 산증

  { colic } (y học) cơn đau bụng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top