Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

연해

Mục lục

{the inshore } ven bờ, gần bờ; ở bờ; về phía bờ


[바다 가까운 육지] {the coast } bờ biển, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (Ca,na,đa) đường lao (của xe trượt tuyết); sự lao xuống (của xe trượt tuyết), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lao dốc (mô tô, xe đạp), đi men bờ biển (tàu bè), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trượt xuống, lao xuống (xe trượt tuyết), thả cho (xe đạp) xuống dốc (không đạp); tắt máy lao dốc (mô tô)


연해(연방) [連--連放放] {successively } liên tục; kế tiếp; liên tiếp; lần lượt


{continuously } liên tục, liên tiếpThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 연혁

  연혁 [沿革] (a) history sử, sử học, lịch sử, lịch sử (một vật, một người), kịch lịch sử, { a history } sử, sử học,...
 • 연화

  연화 [軟化] { softening } sự làm mềm; sự hoá mềm, (ngôn ngữ học) sự mềm hoá, sự thoái hoá mỡ của não, tình trạng hoá...
 • 연회

  연회 [宴會] { a party } đảng, đảng cộng sản, sự đứng về phe (trong vấn đề chính trị); sự trung thành với phe đảng,...
 • 열거

  열거 [列擧] { enumeration } sự đếm; sự kể; sự liệt kê, bản liệt kê, { list } trạng thái nghiêng; mặt nghiêng, mép vải;...
 • 열광적

  { enthusiastic } hăng hái, nhiệt tình; say mê, { ardent } cháy, nóng rực, hăng hái, sôi nổi, mãnh liệt, nồng nhiệt, nồng nàn,...
 • 열기

  열기 [熱氣]1 [뜨거운 공기] { heat } hơi nóng, sức nóng; sự nóng, (vật lý) nhiệt, sự nóng bức, sự nóng nực, trạng thái...
 • 열김

  열김 [熱-]1 [가슴 속의 열의 운김] { passion } cảm xúc mạnh mẽ, tình cảm nồng nàn, sự giận dữ, tình dục, tình yêu,...
 • 열도

  { temperature } nhiệt độ
 • 열등

  열등 [劣等] { inferiority } vị trí ở dưới, vị trí thấp hơn, bậc thấp hơn; sự kém hơn; tính chất thấp kém, tính chất...
 • 열람

  열람 [閱覽] { reading } sự đọc, sự xem (sách, báo...), sự hiểu biết nhiều, sự uyên bác, phiên họp để thông qua (một dự...
 • 열량

  ▷ 열량계 { a calorimeter } cái đo nhiệt lượng, ▷ 열량 측정(법) { calorimetry } phép đo nhiệt lượng
 • 열리다

  { fruit } quả, trái cây, thành quả, kết quả, (số nhiều) thu hoạch, lợi tức, (kinh thánh) con cái, làm cho ra quả, 열리다21...
 • 열망

  (口) { a yen } đồng yên (tiền nhật bản), (từ mỹ,nghĩa mỹ), (từ lóng) sự thèm muốn, sự thèm thuồng, (từ mỹ,nghĩa mỹ),...
 • 열매

  열매 (a) fruit quả, trái cây, thành quả, kết quả, (số nhiều) thu hoạch, lợi tức, (kinh thánh) con cái, làm cho ra quả, a nut(견과)...
 • 열반

  열반 [涅槃]1 『불교』 { nirvana } (tôn) cõi niết bàn, { nirvana } (tôn) cõi niết bàn, 2 [죽음] { death } sự chết; cái chết,...
 • 열병

  열병 [閱兵] { a review } (pháp lý) sự xem lại, sự xét lại (một bản án), (quân sự) cuộc duyệt binh, cuộc thao diễn, sự...
 • 열분해

  열분해 [熱分解] 『化』 { pyrolysis } sự nhiệt phân
 • 열브스름하다

  { thinnish } hơi mỏng, hơi mảnh, hơi gầy, làng nhàng, mảnh khảnh, hơi loãng, hơi thưa, hơi phân tán, hơi mong manh; hơi nghèo...
 • 열사

  열사 [烈士] { a patriot } người yêu nước, { a hero } người anh hùng, nhân vật nam chính (trong một tác phẩm văn học), ㆍ 순국...
 • 열상

  열상 [裂傷] { a laceration } sự xé rách, (y học) vết rách
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top