Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

외화

{foreign exchange reserve } (Econ) Dự trữ ngoại hối.+ Xem EXTERNAL RESERVE.Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 외환

  외환 [外換] [외국환] { foreign exchange } (econ) ngoại hối.+ tiỀn hoặc các trÁi phiẾu sinh lời của một nước khác.
 • 왼손잡이

  { a lefty } (từ mỹ,nghĩa mỹ), (thông tục) người thuận tay trái
 • 욋가지

  욋가지 [¿] 『建』 { a lath } lati, mèn, thanh gỗ mỏng (để lát trần nhà...), gầy như cái que (người), lát bằng lati
 • { these } này, cái này, điều này, việc này, thế này, bây giờ, hiện nay, lúc này, như thế này, cơ sự đã thế này, vào lúc...
 • 요가

  요가 { yoga } (triết học); (tôn giáo) thuyết du già, ㆍ 요가의 수련자 { a yogi } người theo thuyết du già
 • 요강

  { the gist } lý do chính, nguyên nhân chính, thực chất, ý chính (của một vấn đề, câu chuyện...), [취지서] { a prospectus } prəs'pektəsiz/,...
 • 요건

  { a requisite } cần thiết, điều kiện tất yếu, điều kiện cần thiết, vật cần thiết, đồ dùng cần thiết
 • 요격

  요격 [邀擊] { an ambush } cuộc phục kích, cuộc mai phục, quân phục kích, quân mai phục, nơi phục kích, nơi mai phục, sự nằm...
 • 요결

  요결 [要訣]1 [비결] { a key } hòn đảo nhỏ, bâi cát nông; đá ngần, chìa khoá, khoá (lên dây đàn, dây cót đồng hồ, vặn...
 • 요괴

  요괴 [妖怪] [요망스러운 마귀] { a ghost } ma, gầy như ma, bóng mờ, nét thoáng một chút, người giúp việc kín đáo cho một...
 • 요구르트

  요구르트 { yogurt } sữa chua
 • 요금

  요금 {料金} tiền tiêu phí,tiền sử dụng, 요금 {瑤琴} dao cầm (đàn làm bằng ngọc ,hoặc đàn phát ra âm thanh hay), 요금을...
 • 요녀

  요녀 [妖女] [요망한 계집] { a temptress } người đàn bà cám dỗ, người đàn bà quyến rũ, { an enchantress } người đàn bà...
 • 요동

  요동 [搖動] { shaking } sự lắc, sự giũ; hành động lắc, hành động giũ, rolling(좌우의) (kỹ thuật) sự lăn, sự cán, sự...
 • 요란

  { loud } to, ầm ĩ, inh ỏi (tiếng), nhiệt liệt, kịch liệt, sặc sỡ, loè loẹt (mài sắc), thích ồn ào, thích nói to (người),...
 • 요량

  요량 [料量] [잘 헤아려 생각함] { a thought } sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ, sự nghĩ ngợi, sự trầm tư, ý nghĩ, tư tưởng,...
 • 요령

  요령 [要領]1 [요점] { the point } mũi nhọn (giùi...) mũi kim, đầu ngòi bút; nhánh gạc (hươu nai); cánh (sao), dụng cụ có mũi...
 • 요르단

  요르단 { jordan } ùi màng để đi đái đêm)
 • 요만

  요만1 [요만한] { trifling } vặt, thường, không quan trọng, { trivial } thường, bình thường, tầm thường, không đáng kể, không...
 • 요망

  { capricious } thất thường, đồng bóng, { fickle } hay thay đổi, không kiên định, { flippant } thiếu nghiêm trang, khiếm nhã, suồng...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top