Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

위신

{dignity } chân giá trị, phẩm giá, phẩm cách; lòng tự trọng, chức tước cao, chức vị cao, thái độ chững chạc, thái độ đường hoàng; vẻ nghiêm trang


{prestige } uy tín; thanh thếThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 위안

  위안 [慰安] (a) comfort sự an ủi, sự khuyên giải; người an ủi, người khuyên giải; nguồn an ủi, lời an ủi, sự an nhàn,...
 • 위압

  위압 [威壓] { coercion } sự ép buộc; tình trạng bị ép buộc, sự áp bức, { overpowering } áp dảo, chế ngự, khuất phục không...
 • 위약

  위약 [胃弱] { dyspepsia } (y học) chứng khó tiêu, { indigestion } (y học) chứng khó tiêu, tình trạng không tiêu hoá, sự không...
 • 위양

  위양 [委讓] [다른 사람에게 맡김] { transfer } sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyền, sự nhượng, sự nhường lại, sự...
 • 위엄

  위엄 [威嚴] { dignity } chân giá trị, phẩm giá, phẩm cách; lòng tự trọng, chức tước cao, chức vị cao, thái độ chững chạc,...
 • 위여

  위여 [참새 떼를 쫓는 소리] shoo! xua, đuổi, xuỵt
 • 위염

  위염 [胃炎] 『醫』 { gastritis } (y học) viêm dạ dày
 • 위요

  { encircle } vây quanh, bao quanh, bao vây, đi vòng quanh, chạy vòng quanh, ôm (ngang lưng)
 • 위원

  (집합적) { a committee } uỷ ban, { a commission } lệnh, mệnh lệnh, nhiệm vụ, phận sự, sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác; công việc...
 • 위원회

  위원회 [委員會] { a committee } uỷ ban, (특히 정부의) { a commission } lệnh, mệnh lệnh, nhiệm vụ, phận sự, sự uỷ nhiệm,...
 • 위의당당

  { stately } oai vệ, oai nghiêm (dáng, người), trang nghiêm, trịnh trọng (văn phong), { imposing } gây ấn tượng mạnh mẽ; oai nghiêm,...
 • 위인

  [됨됨이로 본 사람] { a person } con người, người, (nghĩa xấu) gã, anh chàng, thằng cha, mụ, ả..., bản thân, thân hình, vóc...
 • 위임통치

  위임 통치 [委任統治] { mandate } lệnh, trát, sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác, sự uỷ mị, chỉ thị, yêu cầu (của người bỏ...
 • 위자

  위자 [慰藉] [위로하고 도와줌] (a) consolation sự an ủi, sự giải khuây, (a) comfort sự an ủi, sự khuyên giải; người an ủi,...
 • 위자료

  -tia>, [고통·피해에 대한 배상금] { compensation } sự đền bù, sự bồi thường (thiệt hại); vật đền bù, vật bồi thường,...
 • 위작

  위작 [僞作] { a forgery } sự giả mạo (chữ ký, giấy tờ...), cái giả mạo; giấy tờ giả mạo; chữ ký giả mạo, { a fake...
 • 위정자

  위정자 [爲政者] [정치가] { an administrator } người quản lý, người cầm quyền hành chính, người cầm quyền cai trị, (pháp...
 • 위조

  위조 [僞造] { forgery } sự giả mạo (chữ ký, giấy tờ...), cái giả mạo; giấy tờ giả mạo; chữ ký giả mạo, { fabrication...
 • 위족

  -dia>
 • 위촉

  위촉 [委囑] [직권 등의 위임] { commission } lệnh, mệnh lệnh, nhiệm vụ, phận sự, sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác; công việc...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top