Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

유실물

{lost property } đồ đạc bị thất lạcThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 유아

  유아 [幼兒] { an infant } đứa bé còn ãm ngửa, đứa bé (dưới 7 tuổi), (pháp lý) người vị thành niên, (từ mỹ,nghĩa mỹ)...
 • 유아독존

  { complacency } tính tự mãn, sự bằng lòng, sự vừa ý, sự thoả mãn
 • 유아론

  유아론 [唯我論] 『哲』 { solipsism } (triết học) thuyết duy ngã
 • 유야무야

  { indefinite } mập mờ, không rõ ràng, không dứt khoát, không giới hạn, không hạn định, (ngôn ngữ học) bất định, (thực...
 • 유약

  유약 [釉藥] (도자기에 칠하는) { glaze } men, nước men (đồ sứ, đò gốm), đồ gốm tráng men, nước láng, nước bóng (da,...
 • 유어

  { a fry } cá mới nở, cá bột, cá hồi hai năm, thịt rán, rán, chiên, fish, 유어 [類語] { a synonym } từ đồng nghĩa
 • 유언

  (여자) { a testatrix } người đàn bà làm di chúc
 • 유언비어

  { a canard } tin vịt
 • 유에스에이

  유 에스 에이 { u } u, u, vật hình u, { s } s, đường cong hình s; vật hình s, { a } (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt...
 • 유엔

  유엔 { u } u, u, vật hình u, { n } n, (toán học) n (số bất định), cho đến n, đến vô cùng, không giới hạn, (▶ united nations의...
 • 유역

  유역 [流域] { a basin } cái chậu, chỗ trũng lòng chảo, (địa lý,địa chất) lưu vực, bể, bồn, vũng, vịnh nhỏ
 • 유연

  { lampblack } muội đèn, thuốc nhuộm chế bằng muội đèn, { carbon } (hoá học) cacbon, giấy than; bản sao bằng giấy than, (điện...
 • 유열

  유열 [愉悅] { joy } sự vui mừng, sự hân hoan, sự vui sướng, niềm vui, (thơ ca) vui mừng, vui sướng, (thơ ca) làm vui mừng,...
 • 유영

  유영 [游泳] { swimming } sự bơi, bơi, dùng để bơi, đẫm nước, ướt đẫm, (물고기·물새 등이) { sail } buồm, tàu, thuyền,...
 • 유용

  { helpful } giúp đỡ; giúp ích; có ích, { serviceable } có ích, có thể dùng được; tiện lợi, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ;...
 • 유원

  유원 [悠遠] { eternity } tính vĩnh viễn, tính bất diệt, ngàn xưa, thời gian vô tận (trong tương lai), tiếng tăm muôn đời,...
 • 유원지

  유원지 [遊園地] { an amusement park } khu vực ngoài trời có đu, vòng ngựa gỗ, phòng tập bắn...để vui chơi
 • 유월절

  유월절 [逾越節] 『宗』 { the passover } (passover) lễ quá hải (của người do thái); con cừu dâng lễ quá hải, (nghĩa bóng)...
 • 유위

  { able } có năng lực, có tài, (pháp lý) có đủ tư cách, có đủ thẩm quyền, { talented } có tài, { competent } có đủ khả năng,...
 • 유유하다

  유유하다 [悠悠-]1 [움직임이 한가하다] { slow } chậm, chậm chạp, trì độn, không nhanh trí, buồn tẻ, kém vui, mở nhỏ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top