Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

Mục lục

응1 [대답할 때 하는 소리] {yes } vâng, phải, dạ, được, ừ, có, có chứ, tiếng vâng dạ, tiếng ừ phải


(口) {yeah } vâng, ừ


{all right } bình yên vô sự; khoẻ mạnh, tốt, được, ổn, tốt, hoàn toàn, hoàn hảo; đúng như ý muốn, được


{OK } đồng ý, được, tán thành, sự đồng ý, sự tán thành


2 [대답을 촉구할 때의 소리] OK? đồng ý, được, tán thành, sự đồng ý, sự tán thànhThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 응결

  응결 [凝結] (기체의) { condensation } sự hoá đặc (chất nước); sự ngưng (hơi); sự tụ (ánh sáng), khối đặc lại, sự cô...
 • 응고

  응고 [凝固] { congelation } sự đông lại, (특히 생물의 체액의) { coagulation } sự làm đông lại; sự đông lại, 『理·化』...
 • 응낙

  응낙 [應諾] { consent } sự đồng ý, sự ưng thuận, sự bằng lòng, sự thoả thuận; sự tán thành), tuổi kết hôn, tuổi cập...
 • 응달

  응달 (the) shade bóng, bóng tối ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), ((thường) số nhiều) chỗ có bóng râm; chỗ bóng mát; (số nhiều)...
 • 응답

  응답 [應答] { a reply } câu trả lời, lời đáp, trả lời, đáp lại, { an answer } sự trả lời; câu trả lời; thư trả lời;...
 • 응당하다

  응당하다 [應當-]1 [당연하다] { just } công bằng, xứng đáng, đích đáng, thích đáng, chính đáng, chính nghĩa, hợp lẽ phải,...
 • 응대

  응대 [應對] [상대함] { address } địa chỉ, bài nói chuyện, diễn văn, cách nói năng; tác phong lúc nói chuyện, sự khéo léo,...
 • 응력

  응력 [應力] 『機』 { stress } sự nhấn mạnh, (ngôn ngữ học) trọng âm; âm nhấn, sự cố gắng, sự đòi hỏi bỏ nhiều sức...
 • 응모

  응모 [應募] (주식 등의) (a) subscription sự quyên góp (tiền); số tiền quyên góp, số tiền đóng, tiền đóng trước (để...
 • 응보

  응보 [應報] { retribution } sự trừng phạt, sự báo thù, (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự khen thưởng, sự đền đáp, nemesis(천벌)...
 • 응소

  ▷ 응소병 { a conscript } người đến tuổi đi lính, bắt đi lính, (美) { a draftee } (từ mỹ,nghĩa mỹ) lính quân dịch, 응소...
 • 응수

  응수 [應手] 『바둑·將棋』 { a countermove } nước đối lại (bài cờ...); biện pháp đối phó, { a response } sự trả lời,...
 • 응애응애

  { whimpering } khóc thút thít; rên rỉ
 • 응용

  [실용] { practice } thực hành, thực tiễn, thói quen, lệ thường, sự rèn luyện, sự luyện tập, sự hành nghề (của bác sĩ,...
 • 응원

  응원 [應援]1 [도와줌] { aid } sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ, người giúp đỡ, người phụ tá, (sử học) thuế...
 • 응전

  응전 [應戰] { a response } sự trả lời, sự đáp lại, sự hưởng ứng, sự phản ứng lại; vận động phản ứng lại (khi...
 • 응접

  응접 [應接] (a) reception sự nhận, sự thu nhận, sự lĩnh, sự tiếp nhận, sự kết nạp (vào một tổ chức nào...), sự đón...
 • 응집

  응집 [凝集] { cohesion } sự dính liền, sự cố kết, (vật lý) lực cố kết, { agglutination } sự dính kết, (ngôn ngữ học)...
 • 응징

  응징 [膺懲] { chastisement } sự trừng phạt, sự trừng trị, sự đánh đập, { punishment } sự phạt, sự trừng phạt, sự trừng...
 • 응착

  응착 [凝着] 『理』 { adhesion } sự dính chặt vào, sự bám chặt vào, sự tham gia, sự gia nhập (một đảng phái), sự trung...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top