Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

의연

Mục lục

{unchanged } không thay đổi, như cũ, y nguyên


(口) {inevitable } không thể tránh được, chắc chắn xảy ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), (thông tục) vẫn thường thấy; vẫn thường nghe; quen thuộc


{dauntless } không sợ, dũng cảm, gan dạ; tinh thần bất khuất, tinh thần kiên cường


{firm } hãng, công ty, chắc, rắn chắc, vững chắc; bền vững, nhất định không thay đổi, mạnh mẽ, kiên quyết, vững vàng, không chùn bước, trung thành, trung kiên, vững như bàn thạch, tin chắc, nắm chắc cái gì, vững, vững vàng, giữ vững niềm tin, làm cho vững vàng, làm cho chắc chắn, nền (đất), cắm chặt (cây) xuống đất, trở nên vững chắc, trở nên rắn chắc
ㆍ 의연히 {resolutely } kiên quyết, cương quyết


{firmly } vững chắc, kiên quyếtThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 의연금

  의연금 [義捐金] { a contribution } sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp, phần gánh vác, vật đóng góp, bài báo, (quân...
 • 의열

  { gallant } dũng cảm; hào hiệp, uy nghi, lộng lẫy, tráng lệ (thuyền...); cao lớn đẹp dẽ (ngựa...), (từ cổ,nghĩa cổ) ăn...
 • 의예과

  (口) { premed } (thông tục) có chủ tâm, mưu tính trước
 • 의외

  { surprise } sự ngạc nhiên, sự bất ngờ, sự bất thình lình, điều làm ngạc nhiên, thú không ngờ, (định ngữ) bất ngờ,...
 • 의욕

  의욕 [意慾] { will } ý chí, chí, ý định, lòng, sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm, nguyện vọng, ý muốn; ý thích,...
 • 의용

  { heroism } đức tính anh hùng, cử chỉ anh hùng; thái độ anh hùng, chủ nghĩa anh hùng, { bearing } sự mang, sự chịu đựng, sự...
 • 의원

  kim's office, { a physician } thầy thuốc, (nghĩa bóng) người chữa, { a doctor } bác sĩ y khoa, tiến sĩ, (hàng hải), (từ lóng) người...
 • 의음

  ▷ 의음 효과 { sound effects } âm thanh giả tạo (bắt chước tiếng sấm, ô tô chạy, cú đánh... để quay phim, diễn kịch...)
 • 의의

  의의 [意義]1 [의미] { a meaning } nghĩa, ý nghĩa, có ý nghĩa, đầy ý nghĩa, { a sense } giác quan, tri giác, cảm giác, ý thức,...
 • 의인

  의인 [擬人] { personification } sự nhân cách hoá; trường hợp nhân cách hoá, sự hiện thân, { impersonate } thể hiện dưới dạng...
 • 의절

  의절 [義絶] { a rupture } sự đoạn tuyệt, sự tuyệt giao, sự cắt đứt; sự gián đoạn, (y học) sự vỡ, sự đứt, sự gãy,...
 • 의젓이

  의젓이 { stately } oai vệ, oai nghiêm (dáng, người), trang nghiêm, trịnh trọng (văn phong)
 • 의젓잖다

  의젓잖다 { frivolous } phù phiếm, nhẹ dạ, bông lông, không đáng kể, nhỏ mọn; vô tích sự, { unimposing } không oai, không oai...
 • 의젓하다

  의젓하다 { stately } oai vệ, oai nghiêm (dáng, người), trang nghiêm, trịnh trọng (văn phong), { dignified } đáng, xứng, xứng đáng,...
 • 의정

  의정 [議定] { an agreement } hiệp định, hiệp nghị, hợp đồng, giao kèo, sự bằng lòng, sự tán thành, sự đồng ý, sự thoả...
 • 의제

  { a problem } vấn đề, bài toán; điều khó hiểu, thế cờ (bày sẵn đề phá), (định ngữ) bàn luận đến một vấn đề, có...
 • 의존

  의존 [依存] { reliance } sự tin cậy, sự tín nhiệm, nơi nương tựa, { dependence } sự phụ thuộc, sự tuỳ thuộc, sự tuỳ theo;...
 • 의주감

  『醫』 { formication } cảm giác kiến bò
 • 의지가지없다

  의지가지없다 [조금도 의탁할 곳이 없다] { forlorn } đau khổ, tuyệt vọng, bị bỏ rơi, trơ trọi, cô độc, đìu hiu, hoang...
 • 의타

  { reliance } sự tin cậy, sự tín nhiệm, nơi nương tựa
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top