Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

자기

Mục lục

{oneself } bản thân mình, tự mình, chính mình, tỉnh lại, hồi tỉnh, tỉnh trí lại


{autoinfection } (sinh học) sự tự nhiễm trùng


{narcissism } tính tự yêu mình; tính quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình


▷ 자기 도취증 {narcissism } tính tự yêu mình; tính quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình


{a hygrograph } máy ghi độ ẩm không khí


자기 [磁氣] 『理』 {magnetism } từ học, hiện tượng từ, tính từ, (nghĩa bóng) sức hấp dẫn, sức quyến rũ
ㆍ 자기의 {magnetic } (thuộc) nam châm, có tính từ, (thuộc) từ, (nghĩa bóng) có sức hấp dẫn mạnh, có sức lôi cuốn mạnh, có sức quyến rũ
ㆍ 자기를 띠게 하다 {magnetize } từ hoá, lôi cuốn, hấp dẫn; dụ hoặc, thôi miên
ㆍ 자기를 없애다 {demagnetize } khử trừ


▷ 자기 검출기 {a magnetoscope } từ nghiệm


{magnetism } từ học, hiện tượng từ, tính từ, (nghĩa bóng) sức hấp dẫn, sức quyến rũ


▷ 자기 유체 역학 {magnetohydrodynamics } từ thủy động lực học


▷ 자기학 {magnetics } từ học


▷ 자기 학자 {a magnetist } nhà từ họcThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 자기본위

  자기 본위 [自己本位] { egoism } tính ích kỷ, tính ngoan cố, tính cố chấp, chủ nghĩa vị kỷ, thuyết vị kỷ, { egotism } thuyết...
 • 자기중심

  자기 중심 [自己中心] { egocentricity } tính vị kỷ quá đáng
 • 자기최면

  자기 최면 [自己催眠] { autohypnotism } sự tự thôi miên, thuật tự thôi miên, { autohypnosis } sự tự thôi miên, thuật tự thôi...
 • 자나깨나

  { always } luôn luôn, lúc nào cũng, bao giờ cũng, mãi mãi, hoài, đôi khi, đôi lúc, thỉnh thoảng
 • 자낭

  -ci> (vt của channel islands) các đảo trên biển măngsơ, ▷ 자낭 포자 [-胞子] { an ascospore } (thực vật học) nang bào tử
 • 자네

  자네 { you } anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày, ai, người...
 • 자녀

  { children } đứa bé, đứa trẻ, đứa con, (nghĩa bóng) kết quả, hậu quả, sản phẩm, người lớn mà tính như trẻ con, có...
 • 자단

  { a rosewood } gỗ hồng mộc
 • 자동

  { automatism } tính tự động; tác dụng tự động; lực tự động, (tâm lý học) hành động vô ý thức, hành động máy móc,...
 • 자동사

  { i } một (chữ số la mã), vật hình i, (xem) dot, tôi, ta, tao, tớ, the i (triết học) cái tôi, , { vi }
 • 자동적

  { automatic } tự động, vô ý thức, máy móc, máy tự động; thiết bị tự động, súng tự động; súng lục tự động
 • 자두

  자두 [자두나무 열매] { a plum } quả mận, (thực vật học) cây mận ((cũng) plum tree), nho khô (để làm bánh ngọt...), (nghĩa...
 • 자득

  자득 [自得]1 [터득] { apprehension } sự sợ, sự e sợ, sự hiểu, sự lĩnh hội, sự tiếp thu, sự nắm được (ý nghĩa...),...
 • 자디잘다

  { tiny } nhỏ xíu, tí hon, bé tí, { fine } tốt, nguyên chất (vàng, bạc...), nhỏ, mịn, thanh mảnh; sắc, tốt, khả quan, hay, giải,...
 • 자라

  { a terrapin } rùa nước ngọt (ở bắc mỹ), { a pullover } áo len chui đầu
 • 자라다

  2 [발전하다] { improve } cải tiến, cải thiện, cải tạo, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức...), lợi dụng, tận dụng,...
 • 자라풀

  자라풀 『植』 { a frogbit } (thực vật) cây lá sắn
 • 자락

  자락 { the skirt } vạt áo, váy, xiêm, khụng (từ lóng) đàn bà, con gái, thị mẹt, cái hĩm, ((thường) số nhiều) bờ, mép, rìa,...
 • 자랑스럽다

  { boastful } thích khoe khoang, khoác lác
 • 자력

  자력 [資力] [여유를 갖고 쓸 수 있는 돈] { means } tiền bạc; của cải; tiềm lực, a man of means, phương tiện; biện pháp;...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top