Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

자두

자두 [자두나무 열매] {a plum } quả mận, (thực vật học) cây mận ((cũng) plum tree), nho khô (để làm bánh ngọt...), (nghĩa bóng) vật chọn lọc, vật tốt nhất; món bở, (từ lóng) mười vạn bảng AnhThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 자득

  자득 [自得]1 [터득] { apprehension } sự sợ, sự e sợ, sự hiểu, sự lĩnh hội, sự tiếp thu, sự nắm được (ý nghĩa...),...
 • 자디잘다

  { tiny } nhỏ xíu, tí hon, bé tí, { fine } tốt, nguyên chất (vàng, bạc...), nhỏ, mịn, thanh mảnh; sắc, tốt, khả quan, hay, giải,...
 • 자라

  { a terrapin } rùa nước ngọt (ở bắc mỹ), { a pullover } áo len chui đầu
 • 자라다

  2 [발전하다] { improve } cải tiến, cải thiện, cải tạo, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức...), lợi dụng, tận dụng,...
 • 자라풀

  자라풀 『植』 { a frogbit } (thực vật) cây lá sắn
 • 자락

  자락 { the skirt } vạt áo, váy, xiêm, khụng (từ lóng) đàn bà, con gái, thị mẹt, cái hĩm, ((thường) số nhiều) bờ, mép, rìa,...
 • 자랑스럽다

  { boastful } thích khoe khoang, khoác lác
 • 자력

  자력 [資力] [여유를 갖고 쓸 수 있는 돈] { means } tiền bạc; của cải; tiềm lực, a man of means, phương tiện; biện pháp;...
 • 자료

  ▷ 자료실 (특히 신문사 등의) { a morgue } nhà xác, phòng tư liệu (của một toà báo...); tư liệu
 • 자루

  자루1 { a bag } bao, túi, bị, xắc, mẻ săn, (động vật học) túi, bọng, bọc, vú (bò), chỗ húp lên (dưới mắt), (số nhiều)...
 • 자르르

  자르르1 [윤기 등이 흐르는 모양] { greasily } thớ lợ, ngọt xớt
 • 자리공

  { a pokeweed } (thực vật học) cây thương lục m
 • 자리자리

  { prickling } cảm giác kiến bò
 • 자린고비

  { a skinflint } người keo kiệt, người vắt cổ chày ra mỡ, (俗) { a tightwad } (từ mỹ,nghĩa mỹ), (từ lóng) anh chàng hà tiện,...
 • 자립

  자립 [自立] [독립] { independence } sự độc lập; nền độc lập ((cũng) independency)
 • 자릿자릿

  [마음조이다] { thrilling } làm rùng mình; cảm động, xúc động, hồi hộp, ly kỳ
 • 자마자

  { directly } thẳng, ngay, lập tức, thẳng, trực tiếp, { immediately } ngay lập tức, tức thì, trực tiếp
 • 자막대기

  { a yardstick } (như) yard,wand, (nghĩa bóng) tiêu chuẩn so sánh
 • 자매

  { an affiliate } nhận làm chi nhánh, nhận làm hội viên, (+ to, with) nhập, liên kết (tổ chức này vào một tổ chức khác), (pháp...
 • 자명

  [분명하다] { obvious } rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top