Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

잠꾸러기

잠꾸러기 {a sleepyhead } người hay buồn ngủ, người không chú ý, người đãng tríThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 잠두

  잠두 [蠶豆] 『植』 { a broad bean } (thực vật học) đậu tằm
 • 잠들다

  2 [죽다] { die } con súc sắc, số phận (mệnh) đã định rồi, lâm nguy, lâm vào cảnh hiểm nghèo; lâm vào thế một mất một...
 • 잠망경

  잠망경 [潛望鏡] { a periscope } kính tiềm vọng, kính ngắm (máy ảnh)
 • 잠복

  잠복 [潛伏]1 [숨음] { hiding } sự đánh đập, sự đánh đòn, sự ẩn náu; sự trốn tránh, { concealment } sự giấu giếm, sự...
 • 잠수

  잠수 [潛水] { diving } việc lặn dưới nước, (thể thao) việc lao đầu xuống nước, { submerge } dìm xuống nước, nhận chìm...
 • 잠시

  { a moment } chốc, lúc, lát, tầm quan trọng, tính trọng yếu, (kỹ thuật), (vật lý) mômen, (▶ presently는 (美)에서는 조금 딱딱한...
 • 잠식

  잠식 [蠶食] { encroachment } sự xâm lấn, sự xâm phạm, cái lấy được bằng xâm lấn, { aggression } sự xâm lược, cuộc xâm...
 • 잠언

  잠언 [箴言]1 [훈계의 말] { a maxim } cách ngôn, châm ngôn, maxim súng liên thanh macxim, { a proverb } tục ngữ, cách ngôn, điều...
 • 잠자코

  잠자코 [아무 말 없이 가만히] { dumbly } thin thít, { silently } yên lặng, âm thầm, { obediently } phó từ của obedient, ngoan ngoãn
 • 잠잠하다

  잠잠하다 [潛潛-] { silent } không nói, ít nói, làm thinh, yên lặng, yên tĩnh, tĩnh mịch, thanh vắng, câm, không nói, { still...
 • 잠재

  잠재 [潛在] { latency } sự ngấm ngầm, sự âm ỷ, sự tiềm tàng, { potentiality } tiềm lực, khả năng, { dormancy } tình trạng...
 • 잠적

  { vanish } biến mất, lẩn mất, biến dần, tiêu tan ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), (toán học) triệt tiêu; biến mất, (ngôn ngữ...
 • 잠정

  (라) { modus vivendi } cách sống, (chtrị) tạm ước, { a protocol } nghi thức ngoại giao, lễ tân, (the protocol) vụ lễ tân (của...
 • 잠함

  잠함 [潛函] { a caisson } hòm đạn dược, xe moóc chở đạn dược (mắc sau xe chở đại bác), (kỹ thuật) thùng lặn (dùng cho...
 • 잠항

  ▷ 잠항정 { a submarine } dưới biển, ngầm (dưới biển), (hàng hải) tàu ngầm, cây mọc dưới biển; động vật sống dưới...
 • 잡곡

  (英) { corn } chai (chân), chỗ đau, (xem) tread, hạt ngũ cốc, cây ngũ cốc, (từ mỹ,nghĩa mỹ) ngô, bắp ((cũng) indian corn), (từ...
 • 잡기

  { miscellanea } mớ hỗn hợp tài liệu giấy tờ..., tập bút ký tạp văn, ▷ 잡기장 { a notebook } sổ tay, sổ ghi chép
 • 잡년

  { a slut } người đàn bà nhếch nhác bẩn thỉu,(đùa cợt) con gái
 • 잡놈

  { a profligate } phóng đãng, trác táng, hoang toàng, phá của, người phóng đãng, kẻ trác táng, người hoang toàng, người phá của
 • 잡담

  잡담 [雜談] { a chat } chuyện phiếm, chuyện gẫu; chuyện thân thuộc, nói chuyện phiếm, tán gẫu, { a gossip } chuyện ngồi lê...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top