Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

촐랑촐랑

촐랑촐랑1 [경박하게] {frivolously } nhẹ dạ, nông nổi


{flippantly } khiếm nhã, cợt nhã, xấc láo, láo xược


{irresponsibly } vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, tắc tráchThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 촐싹촐싹

  촐싹촐싹1 [경망스레] { frivolously } nhẹ dạ, nông nổi, { irresponsibly } vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, tắc trách, { flippantly...
 • 촘촘하다

  촘촘하다1 (틈새 등이) { close } đóng kín, chật, chật chội; kín, bí hơi, ngột ngạt, chặt, bền, sít, khít, che đậy, bí...
 • 촙1 [두껍게 자른 고깃점] { a chop } (như) chap, ỉu xìu, chán nản, thất vọng, vật bổ ra, miếng chặt ra, nhát chặt, nhát...
 • 촛대

  촛대 [-臺] { a candlestick } cây đèn nến, (벽에 붙인 것) { a sconce } chân đèn, đế nến, chân đèn có móc treo vào tường,...
 • 촛불

  촛불 { candlelight } ánh sáng đèn nến
 • 총각

  { a bachelor } người chưa vợ, (người đậu bằng) tú tài, (sử học) kỵ sĩ, hiệp sĩ, cô gái sống độc thân, cô gái ở vậy,...
 • 총감

  { a commissioner } người được uỷ quyền, uỷ viên hội đồng, người đại biểu chính quyền trung ương (ở tỉnh, khu...), cao...
 • 총경

  (英) { a superintendent } người giám thị, người trông nom, người quản lý (công việc), sĩ quan cảnh sát, (美) { an inspector }...
 • 총계

  총계 [總計] { the total } tổng cộng, toàn bộ, hoàn toàn, tổng số, toàn bộ, cộng, cộng lại, lên tới, tổng số lên tới,...
 • 총괄

  총괄 [總括] [개괄] { generalization } sự tổng quát hoá; sự tổng hợp, sự khái quát, sự suy rộng, điều tổng quát, điều...
 • 총괄적

  { overall } toàn bộ, toàn thể, từ đầu này sang đầu kia, áo khoác, làm việc, (số nhiều) quần yếm (quần may liền với miếng...
 • 총기

  총기 [銃器] (집합적) { small arms } vũ khí nhỏ (cầm tay được như súng lục, súng cacbin...), { an armory } khoa nghiên cứu huy...
 • 총대

  총대 [總代] { a representative } miêu tả, biểu hiện, tiêu biểu, tượng trưng; đại diện, (chính trị) đại nghị, (toán học)...
 • 총대장

  [두목] { a leader } lânh tụ, người lânh đạo, người chỉ huy, người hướng dẫn, người chỉ đạo, luật sư chính (trong một...
 • 총독

  { a viceroy } phó vương; kinh lược; tổng trấn
 • 총람

  [개요·개략·개관] (文) { a conspectus } đại cương, tổng quan, biểu đồ tổng quát, 총람 [總攬] { superintendence } sự trông...
 • 총렵

  ▷ 총렵가 { a hunter } người đi săn, người đi lùng, người đi kiếm ((thường) trong từ ghép), ngựa săn, đồng hồ có nắp...
 • 총리

  총리 [總理]1 [국무총리] { the premier } thủ tướng, (từ lóng) nhất, đầu, { the prime minister } thủ tướng chính phủ, { oversee...
 • 총림

  [덤불숲] { a bush } bụi cây, bụi rậm, (the bush) rừng cây bụi, râu rậm, tóc râm, biển hàng rượu, quán rượu, (xem) beat, (tục...
 • 총망

  { precipitation } sự vội vàng, sự vội vã cuống cuồng, (hoá học) sự kết tủa, sự lắng; chất kết tủa, chất lắng, (khí...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top