Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Viết tắt

NaPTEC

  1. National Primary Teacher Education Conference

Thuộc thể loại

Các từ tiếp theo

  • NaPiT

    Na-dependent Pi transport
  • NaSGIM

    National Study of Graduate Education in Internal Medicine
  • NaSSA

    Noradrenergic and specific serotonergic antidepressants Naval Software Support Activity Noradrenergic and specific serotonergic antidepressant
  • NaVSS

    Navigation Sub System
  • Nabs

    Normoactive bowel sounds NATIONAL BANK OF STAMFORD NATO Air Base NATO Air Base SATCOM Neutralising antibodies - also nab Natural antibodies - also NAb,...
  • Nachgr

    Natl advisory council for human genome res
  • Nactu

    National Council of Trade Unions
  • Nadh

    North American Digital Hierarchy Nad hydrogenase Nicotinamide adenine dinucleotide dehydrogenase Nicotinamide adenine dinucleotide - also nad Nicotinamide...
  • Nadp

    National Atmospheric Deposition Program Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate - also NADPH and NADH National Association of Dental Plans Nicotinamide-adenine...
  • Naf1

    Nef-associated factor 1

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Outdoor Clothes

232 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

Team Sports

1.530 lượt xem

The Kitchen

1.166 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem

Energy

1.658 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
  • 22/09/21 08:50:48
    Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
    • dienh
      0 · 23/09/21 07:30:30
  • 21/09/21 11:28:10
    Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
  • 19/09/21 07:44:57
    I am different...Belonging takes work
    Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
    • Bibi
      0 · 21/09/21 01:47:55
  • 18/09/21 06:08:37
    Câu này dịch sao vậy ạ
    The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
  • 16/09/21 12:22:01
    Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
    • Sáu que Tre
      0 · 17/09/21 08:13:04
  • 14/09/21 02:38:38
    Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
    'Opprobrium from the atrium''
    Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
    • Sáu que Tre
      0 · 17/09/21 07:39:03
    • dienh
      1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top