Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Việt - Anh

Thiết bị điện tử

Mục lục

Kỹ thuật chung

Nghĩa chuyên ngành

electron device
electronic device
thiết bị điện tử dân dụng
consumer electronic device
thiết bị điện tử tiêu dùng
consumer electronic device
electronic instrument

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top