Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bác bẻ

Objecter

Xem thêm các từ khác

 • Bác bỏ

  Repousser; rejeter Bác bỏ một đề nghị repousser une proposition
 • Bác cổ

  (từ cũ, nghĩa cũ) érudit en matière d\'histoire ancienne
 • Bác học

  Savant Từ bác học mot savant Vẻ bác học air savant nhà bác học savant; érudit
 • Bác mẹ

  (từ cũ, nghĩa cũ) les parents
 • Bác sĩ

  Docteur Bác sĩ y khoa docteur en médecine
 • Bác tạp

  (ít dùng) disparate Màu sắc bác tạp couleurs disparates
 • Bác vật

  (tiếng địa phương, từ cũ, nghĩa cũ) ingénieur
 • Bác ái

  Philanthropique lòng bác ái philanthropie
 • Bác đoạt

  (ít dùng) spolier; déposséder; dépouiller Bác đoạt ruộng nương của nông dân spolier les paysans de leurs rizières
 • Bác đại

  (ít dùng) grandiose; imposant
 • Bách

  Mục lục 1 (thực vật học) cyprès 2 (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) barque 3 Cent; un grand nombre 4 (thông tục) cent balles 5 (ít dùng)...
 • Bách bổ

  (dược học) à tonicité multiple
 • Bách chiến

  (từ cũ, nghĩa cũ) qui a passé par plusieurs batailles; aguerri bách chiến bách thắng toujours vainqueur; invincible Đạo quân bách chiến...
 • Bách chu niên

  Centenaire Bách chu niên ngày sinh Lê-nin centenaire de la naissance de Lénine
 • Bách công

  (từ cũ, nghĩa cũ) như bách nghệ
 • Bách cước ngô công

  (thực vật học) lierre terrestre; gléchome
 • Bách giải

  Qui guérit toutes les maladies Thuốc bách giải remède qui guérit toutes les maladies; panacée
 • Bách hoá

  Diverses marchandises cửa hàng bách hoá bazar
 • Bách khoa

  Polytechnique Trường đại học bách khoa école polytechnique Encyclopédique Từ điển bách khoa dictionnaire encyclopédique nhà bách khoa...
 • Bách linh

  (từ cũ, nghĩa cũ) les esprits; les âmes errantes Thờ bách linh culte des âmes errantes (d\'après les superstitieux)
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top