Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Bác ái

Philanthropique
lòng bác ái
philanthropie

Xem thêm các từ khác

 • Bác đoạt

  (ít dùng) spolier; déposséder; dépouiller Bác đoạt ruộng nương của nông dân spolier les paysans de leurs rizières
 • Bác đại

  (ít dùng) grandiose; imposant
 • Bách

  Mục lục 1 (thực vật học) cyprès 2 (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) barque 3 Cent; un grand nombre 4 (thông tục) cent balles 5 (ít dùng)...
 • Bách bổ

  (dược học) à tonicité multiple
 • Bách chiến

  (từ cũ, nghĩa cũ) qui a passé par plusieurs batailles; aguerri bách chiến bách thắng toujours vainqueur; invincible Đạo quân bách chiến...
 • Bách chu niên

  Centenaire Bách chu niên ngày sinh Lê-nin centenaire de la naissance de Lénine
 • Bách công

  (từ cũ, nghĩa cũ) như bách nghệ
 • Bách cước ngô công

  (thực vật học) lierre terrestre; gléchome
 • Bách giải

  Qui guérit toutes les maladies Thuốc bách giải remède qui guérit toutes les maladies; panacée
 • Bách hoá

  Diverses marchandises cửa hàng bách hoá bazar
 • Bách khoa

  Polytechnique Trường đại học bách khoa école polytechnique Encyclopédique Từ điển bách khoa dictionnaire encyclopédique nhà bách khoa...
 • Bách linh

  (từ cũ, nghĩa cũ) les esprits; les âmes errantes Thờ bách linh culte des âmes errantes (d\'après les superstitieux)
 • Bách nghệ

  Trường bách nghệ (từ cũ , nghĩa cũ )école pratique d\'industrie
 • Bách nhật

  (từ cũ, nghĩa cũ) cérémonie des cent jours (après la mort de quelqu\'un)
 • Bách phân

  Centigrade Nhiệt kế bách phân thermomètre centigrade
 • Bách sinh

  Lễ bách sinh (sử học )hécatombe
 • Bách thanh

  (động vật học) pie-grièche
 • Bách thú

  Vườn bách thú jardin zoologique; zoo
 • Bách thảo

  Tập bách thảo herbier Vườn bách thảo jardin botanique
 • Bách thắng

  Vainqueur dans toutes les batailles; toujours vainqueur
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top