Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Chùn bước

Reculer; ne pas oser avancer
Trước khó khăn ta không chùn bước
nous ne reculons pas devant les difficultés

Xem thêm các từ khác

 • Chùn chụt

  Xem chụt
 • Chùn tay

  Ne plus oser continuer à maltraiter les gens Nhờ có sự đấu tranh của quần chúng tên bạo chúa đã chùn tay grâce à la lutte de la...
 • Chùy

  Massue; masse d\'armes; casse-tête (thông tục) coup
 • Chú bé

  Gar�onnet; gosse; (thân mật) môme
 • Chú chích

  (từ cũ, nghĩa cũ) voleur
 • Chú dượng

  Oncle (mari de sa tante maternelle) Parâtre (deuxième mari de sa mère, après la mort de son père)
 • Chú dẫn

  Faire des notes bibliographiques; référencer
 • Chú giải

  Annoter et commenter Chú giải một bài văn annoter et commenter un texte (tôn giáo) gloser Chú giải Kinh thánh gloser la Bible Lời chú giải...
 • Chú họ

  Petit cousin de son père
 • Chú mày

  (thân mật) tu; toi (s\'adressant à son petit frère, son petit cousin ou à un jeune homme moins âgé que soi) Chú mày giỏi lắm  ! tu est...
 • Chú mình

  (thân mật) như chú mày
 • Chú mục

  Fixer ses yeux; regarder attentivement
 • Chú nó

  Il; lui (désignant son petit frère ou son petit cousin) Chú nó còn trẻ il est encore jeune , mom petit frère Như chú mày Chú nó bỏ hộ...
 • Chú ruột

  Oncle paternel (petit frère de son père)
 • Chú rể

  Le marié Cô dâu và chú rể la mariée et le marié Oncle (mari de sa tante paternelle)
 • Chú thích

  Annoter et expliquer Chú thích một bài văn cổ annoter et expliquer un vieux texte
 • Chú tiểu

  (tôn giáo) petit bonze
 • Chú trọng

  Attacher de l\'importance à Chú trọng đến việc giáo dục trẻ em attacher de l\'importance à l\'éducation des enfants
 • Chú tâm

  S\'appliquer à; prêter son attention à Chú tâm nghiên cứu s\'appliquer à faire des recherches
 • Chú âm

  Faire une notation de la prononciation
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top