Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Chế ngự

Ma†triser; dompter; asservir; dominer; mater; (thân mật) gourmander
Chế ngự con ngựa bất kham
ma†triser le cheval fougeux
Chế ngự sức mạnh thiên nhiên
dompter les forces de la nature ; asservir les forces de la nature
Chế ngự tính nóng nảy
dominer sa colère
Chế ngự dục vọng của mình
mater ses passions ; (thân mật) gourmander ses passions

Xem thêm các từ khác

 • Chế nhạo

  Se gausser de; se moquer de; rire au nez de; faire un pied de nez à Người ta chế nhạo anh chàng khoác lác on se gausse du fanfaron Thằng bé...
 • Chế phẩm

  Produit fabriqué
 • Chế phục

  (từ cũ, nghĩa cũ) livrée; uniforme Chế phục của người hầu hạ livrée de larquais
 • Chế tài

  (luật học, pháp lý) sanction Biện pháp chế tài mesures de sanction Chế tài hành chính sanction administrative
 • Chế tác

  (ít dùng) fabriquer Chế tác dụng cụ fabriquer des outils
 • Chế tạo

  Fabriquer Chế tạo máy móc fabriquer des machines
 • Chế xuất

  Khu chế xuất export processing zone
 • Chế định

  Statuer; codifier Chế định quy chế công an statuer les règlements de police Chế định pháp chế lao động codifier la législation du...
 • Chế độ

  Régime; système Chế độ phong kiến régime féodal Chế độ bầu cử système électoral
 • Chế ước

  (ít dùng) limiter; restreindre; comprimer Chế ước quyền lực restreindre l autorité Chế ước tình cảm comprimer ses sentiments
 • Chếch

  Oblique Mặt trời chếch bóng les rayons obliques du soleil Nhìn chếch regarder dans une direction oblique ; regarder de biais chênh chếch...
 • Chếnh choáng

  (cũng nói chuếch choáng) Un peu ivre ; gris ; éméché ; pompette
 • Chết cha!

  Morbleu! Chết cha  ! mất chứng minh thư rồi morbleu ! j\' ai perdu mon titre d\' identité
 • Chết chém

  Être décapité
 • Chết chìm

  Như chết đuối
 • Chết chóc

  Mourir (sens général) La mort Gieo chết chóc semer la mort
 • Chết chưa!

  Sacrebleu!
 • Chết chẹt

  Être pris entre deux feux Bố mẹ cãi nhau con cái chết chẹt les parents se querellent , l\'enfant est pris entre deux feux Être dans une situation...
 • Chết cóng

  Crevé de froid; engourdi de froid
 • Chết cười

  À crever de rire; très drôle Một câu chuyện chết cười une histoire très drôle
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top