Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Con

Nghe phát âm

Mục lục

/kɔn/

Thông dụng

Ngoại động từ

Học thuộc lòng, nghiên cứu, nghiền ngẫm
Điều khiển, lái (con tàu) ( (cũng) conn)

Danh từ

mặt tiêu cực
::con game
trò chơi bội tín, sự lường gạt

Ngoại động từ

Lừa gạt, lừa bịp

Danh từ

Sự chống lại, sự trái ( (xem) proỵandỵcon)

hình thái từ

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

điều khiển
lái
vận hành

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bluff , cheat , crime , deception , double-cross , dupe , fraud , gold brick , graft , mockery , swindle , take in
verb
bamboozle * , bilk , cajole , cheat , chicane , coax , double-cross , dupe , flimflam * , fool , hoax , hoodwink , hornswoggle * , humbug , inveigle , mislead , rip off * , rook , sweet-talk , swindle , trick , wheedle , lucubrate , check , go over , inspect , peruse , scrutinize , study , survey , traverse , view , learn , against , anti , bamboozle , bluff , convict , deceive , direct , examine , guide , gyp , know , master , opposed , rap , regard , scam , snooker , steer , versus

Từ trái nghĩa

noun
honesty , truthfulness
verb
be forthright , be honest

Xem thêm các từ khác

 • Con-rod

  / 'kɔnroud /, Danh từ: (thông tục) thanh nối (viết tắt) của connecting rod,
 • Con amore

  / ,kɔ, æ'mɔ:rei /, Phó từ: Âu yếm; dịu dàng; say sưa,
 • Con artist

  Danh từ: kẻ lừa đảo,người lợi dụng niềm tin từ nạn nhân,
 • Con brio

  / 'kɔnbri:ou /, Phó từ: (âm nhạc) sáng láng; sôi nổi,
 • Con game

  Thành Ngữ:, con game, trò chơi bội tín, sự lường gạt
 • Con man

  / 'kɔnmæn /, Danh từ: kẻ bịp bợm,
 • Con rod

  cần pittông, thanh truyền (tay đòn), Kỹ thuật chung: thanh truyền, thanh nối,
 • Conacaste

  gỗ conacastle,
 • Conarial

  (thuộc) tuyến tùng,
 • Conarial recess

  ngách tùng, ngách tùng,
 • Conarium

  / kə'neəriəm /, Danh từ: (sinh học) ấu trùng conaria, (giải phẫu) tuyến tùng, tuyến quả thông,...
 • Conation

  / kou'nei∫n /, Danh từ: Ý muốn, sự nỗ lực, ý chí.,
 • Conative

  (thuôc) ý chí,
 • Conatus

  / kou'neitəs /, Danh từ: bản năng tự vệ,
 • Concanavallin

  concanavallin,
 • Concassation

  sự đập vụn, nghiền vụn,
 • Concasse

  / 'kɔnkæsei /, Tính từ: thuộc rau, cà chua nghiền nhỏ,
 • Concatenate

  / kɔn'kætineit /, Ngoại động từ: móc vào nhau, nối vào nhau, ràng buộc vào nhau (thành một dây...),...
 • Concatenated code

  mã ghép,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top