Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Chớt chát

Défectueux
Cách phát âm chớt chát
prononciation défectueuse

Xem thêm các từ khác

 • Chớt nhả

  Grivois; égrillard Bài hát chớt nhả chanson grivoise Giọng chớt nhả Tton égrillard
 • Chờ chực

  Attendre longuement; faire le pied de grue; compter les clous de la porte; croquer le marmot
 • Chờ mong

  Attendre; espérer; être dans l\'expectative
 • Chờ thời

  Temporiser Người đó muốn chờ thời cette personne voulait temporiser chính sách chờ thời politique temporisatrice
 • Chờ đợi

  Attendre Chờ đợi sốt ruột se morfondre à attendre
 • Chờn chợn

  Xem chợn
 • Chở đò

  Conduire un bac; transporter des passagers d\'une rive à l\'autre người chở đò passeur; batelier
 • Chợ búa

  Marché (sens général)
 • Chợ chiều

  Marché du soir (văn chương) déclin Cảnh chợ chiều của cuộc đời déclin de la vie
 • Chợ giời

  chợ trời chợ trời
 • Chợ phiên

  Foire hội chợ phiên fête foraine
 • Chợ trời

  Marché aux puces
 • Chụm đầu

  Se grouper tête contre tête Họ chụm đầu cùng đọc một quyển sách ils se groupent tête contre tête pour lire un même livre
 • Chụp

  Mục lục 1 Couvrir; coiffer 2 Saisir; attraper 3 Verre de lampe 4 Hotte (de cheminée...) 5 Photographier Couvrir; coiffer Chụp vung lên nồi couvrir...
 • Chụp bóng

  (tiếng địa phương) như chụp ảnh
 • Chụp hình

  Như chụp ảnh
 • Chụp mũ

  (nghĩa bóng) attribuer gratuitement une mauvaise action à quelqu\'un
 • Chụp điện

  (y học) radiographier
 • Chụp đèn

  Verre de lampe Abat-jour
 • Chụp ảnh

  Photographier; prendre une photo; prendre une vue Chụp ảnh một lâu đài photographier un château người chụp ảnh le photographe sự chụp...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top