Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Líu lưỡi

Avoir la langue qui sépaissit

Xem thêm các từ khác

 • Líu nhíu

  Trop petit et trop serré Chữ viết líu nhíu écriture trop petite et trop serrée
 • Líu ríu

  Indistinct et précipité (en parlant de la voix)
 • Líu tíu

  Éperdu; troublé Vui líu tíu éperdu de joie
 • Lò-xo

  Ressort
 • Lò cao

  Haut-fourneau Lò cao của nhà máy điện haut-fourneau de l\'usine électrique
 • Lò chuyển

  (kĩ thuật) convertisseur
 • Lò cò

  À cloche-pied Nhảy lò cò sauter à cloche-pied Marelle (jeu d\'enfants) Chơi lò cò jouer à la marelle
 • Lò cất

  (hóa học) cornue
 • Lò cừ

  (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) grand four; l\'univers
 • Lò dò

  À pas comptés; par petits pas Đi lò dò marcher à pas comptés
 • Lò ga

  Gazogène
 • Lò gạch

  Four à briques
 • Lò gốm

  Four à poteries
 • Lò hấp

  Étuve
 • Lò hỏa táng

  Four crématoire; crématoire
 • Lò lợn

  Abattoir
 • Lò mò

  Tâtonner Lò mò trong rừng tâtonner dans la forêt Chercher à tâtons Lò mò trong bóng tối chercher à tâtons dans l\'ombre
 • Lò ngói

  Tuilerie
 • Lò nung

  Alandier (dans un four à poteries)
 • Lò phản ứng

  (vật lí học ; hoá học) réacteur Lò phản ứng hạt nhân réacteur nucléaire
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top