Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Nói láo

Mentir
Tenir des propos insolents
nói lếu nói láo
dire des bêtises

Xem thêm các từ khác

 • Nói lên

  Exprimer (manifester) nettement Nói lên ý chí hòa bình exprimer nettement sa volonté de paix
 • Nói lí

  Argumenter Kẻ hay nói lí personne qui aime à argumenter; argumentateur
 • Nói lóng

  Parler argot
 • Nói lót

  Intercéder en sous main
 • Nói lưỡng

  Tenir des propos ambigus; ne pas dire franchement son idée
 • Nói lảng

  Détourner la conversation
 • Nói lầm

  (cũng nói nói nhầm) dire par erreur; faire des méprises en paroles
 • Nói lẩy

  (tiếng địa phương) dire des paroles boudeuses
 • Nói lẫn

  (y học) paralalie
 • Nói lắp

  Bégayer người nói lắp bègue
 • Nói lếu

  Dire des bêtises nói lếu nói láo nói láo nói láo
 • Nói lịu

  Như nói nhịu
 • Nói lọn

  Dire par erreur; faire des méprises en paroles
 • Nói lối

  (sân khấu) style de conversation propre au théâtre classique
 • Nói lớ

  Avoir un accent
 • Nói lửng

  Parler avec réticence
 • Nói mát

  User de propos aigres-doux
 • Nói mép

  Parler du bout des lèvres
 • Nói mê

  Parler en rêve (y học) somniloquie
 • Nói mò

  Parler au hasard ăn ốc nói mò parler sans fondement
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top