Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Ngực sau

(động vật học) métathorax

Xem thêm các từ khác

 • Ngực trước

  (động vật học) prothorax
 • Nha

  (từ cũ, nghĩa cũ) service Nha khí tượng service de météorologie (từ cũ, nghĩa cũ) nói tắt của nha lại (nói tắt của mạch nha)...
 • Nha dịch

  (từ cũ, nghĩa cũ) agent de bureau (aux bureaux de mandarin)
 • Nha khoa

  (y học) odontologie
 • Nha lại

  (từ cũ, nghĩa cũ) secrétaire de bureau; scribe (aux bureaux de mandarin)
 • Nha môn

  (từ cũ, nghĩa cũ) bureau de mandarin
 • Nha phiến

  (từ cũ, nghĩa cũ) opium
 • Nha sĩ

  Dentiste; chirurgien-dentiste; odontologiste
 • Nha đảm tử

  (dược học) graine de brucéa
 • Nhai

  Mâcher; mastiquer Nhai thức ăn mâcher les aliments Nhai trầu mâcher du bétel Rabâcher Học bài nhai ra mãi mà không thuộc rabâcher une...
 • Nhai lại

  Ruminer động vật nhai lại ruminant chứng nhai lại (y học) mérycisme
 • Nhai nhải

  À n\'en plus finir; longuement; prolixement Nói nhai nhải suốt buổi sáng parler à n\'en plus finir toute la matinée
 • Nham

  Salade d\'une fleur de régime de bananier (hâchée menu et mélangée de tranches de peau de porc et assaisonnée de sésame)
 • Nham hiểm

  Perfide; insidieux
 • Nham nham

  Qui n\'est pas uni Tấm ván nham nham planche qui n\'est pas unie
 • Nham nháp

  Xem nháp
 • Nham nhở

  Parsemé de taches de couleurs différentes Bức tường quét vôi còn nham nhở mur blanchi qui présente encore des taches de couleurs différentes;...
 • Nham thạch

  (địa lý, địa chất) roche
 • Nhan nhản

  En grand nombre; en nombre Ngoài chợ nhan nhản những hàng il y a des marchandises en grand nombre au marché
 • Nhan sắc

  Beauté (féminine) Một phụ nữ rất có nhan sắc une femme d\'une grande beauté
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top