Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Thoái triển

(sinh vật học) régressif.
Dạng thoái triển
formes régressives.

Xem thêm các từ khác

 • Thoái trào

  Déclin (d\'un mouvement révolutionnaire).
 • Thoái vị

  Abdiquer. Vua thoái vị le roi qui a abdiqué.
 • Thoán nghịch

  (từ cũ, nghĩa cũ) rebelle.
 • Thoán vị

  (từ cũ, nghĩa cũ) usurper le trône.
 • Thoán đoạt

  (từ cũ, nghĩa cũ) usurper le trône.
 • Thoáng

  Temp très court ; instant. Chỉ một thoáng biến mất dispara†tre en un clin d\'oeil thoáng một cái rapide et bref. Tôi thoáng nhìn...
 • Thoáng gió

  Bien ventilé.
 • Thoáng khí

  Aéré.
 • Thoáng qua

  Qui passe rapidement ; furtif. ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc idée qui passe rapidement dans sa tête ; Nụ cười thoáng qua un sourire...
 • Thoáng thấy

  Apercevoir rapidement ; entrevoir ; entr\'apercervoir.
 • Thoáng đãng

  Spacieux et aéré. Căn hộ thoáng đãng un appartement spacieux et aéré.
 • Thoát

  Mục lục 1 S\'échapper ; sortir ; échapper. 2 Se défaire (d\'un importun); se dégager (de ses liens) ; se dépêtrer (d\'une difficulté) ;...
 • Thoát giang

  (từ cũ, nghĩa cũ) hémorro…de.
 • Thoát hiểm

  Échapper au danger.
 • Thoát hơi nước

  (thực vật học) transpiration.
 • Thoát khỏi

  Échapper ; s\'échapper ;s\'en tirer ; réchapper ; en réchapper.
 • Thoát li

  Quitter ; se séparer de. Thoát li gia đình đi tham gia cách mạng quitter sa famille pour se joindre à un mouvement révolutionnaire. Se détacher ;...
 • Thoát lũ

  Déverser les eaux de crue.
 • Thoát nạn

  Échapper à un danger ; l\'échapper belle. (nghĩa bóng) sortir d\'une situation embarrassante ; se dégager d\'une contrainte.
 • Thoát nợ

  Être libéré de ses dettes. Se délivrer de ; se débarrasser de (de quelque chose d\'ennuyeux) ; se défaire; Être quitte de. Thoát nợ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top