Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Trinh tiết

Chasteté.
Virginité.

Xem thêm các từ khác

 • Triêng

  (từ cũ, nghĩa cũ) như quang
 • Triêu mộ

  (từ cũ, nghĩa cũ) matin et soir. Tiếng chuông triêu mộ les sons de cloche du matin et du soir.
 • Triến

  (địa phương) d\'une manière volubile; avec volubilité. Nói triến parler avec volubilité.
 • Triết

  (triết học như trên) philo. Giáo sư triết học professeur de philo.
 • Triết gia

  Philosophe.
 • Triết học

  Philosophie nhà triết học philosophe.
 • Triết lí

  Philosophie. Triết lí nho gia philosophie confucéenne. (khẩu ngữ) philosopher. Làm đi đừng triết lí nữa travaillez, ne philosophez plus.
 • Triết nhân

  Philosophe.
 • Triền miên

  Continuel; constant. Mưa triền miên pluie continuelle; Lo lắng triền miên souci constant.
 • Triều

  Marée. Triều lên marée montante; Triều xuống marée descendante; reflux. Cour. Các quan trong triều les mandarins de la cour. Règne; dynastie....
 • Triều chính

  (từ cũ, nghĩa cũ) politique de la cour; affaires politiques de la cour.
 • Triều cường

  Vive-eau.
 • Triều cống

  (từ cũ, nghĩa cũ) payer tribut au souverain.
 • Triều kiến

  Assister à une audience royale.
 • Triều lưu

  Như trào lưu
 • Triều miếu

  Palais et temples royaux.
 • Triều nghi

  Étiquette de la cour; protocole de la cour.
 • Triều phục

  Costume de cour.
 • Triều thần

  Dignitaires de la cour; courtisans.
 • Triều yết

  Assister à une audience royale.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top