Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Độc quyền ngoại thương

Kinh tế

がいこくぼうえきどくせん - [外国貿易独占]

Xem thêm các từ khác

 • Độc quyền nhập khẩu

  ゆにゅうどくせん - [輸入独占]
 • Độc quyền tổng đại lý

  どくせんてきはんばいけん - [独占的販売権], フランチャイジング, category : マーケティング, category : マーケティング
 • Độc quyền về giá

  かかくどくせん - [価格独占]
 • Độc quyền xuất khẩu

  ゆにゅうどくせん - [輸入独占], ゆしゅつどくせん - [輸出独占], category : 対外貿易
 • Độc thân

  シングル, ひとり - [独り]
 • Độc trùng

  がいちゅう - [害虫]
 • Độc tài

  どくさい - [独裁]
 • Độc tấu

  どくそう - [独奏]
 • Độc xà

  どくじゃ - [毒蛇]
 • Độc ác

  あくにん - [悪人], きょうあく - [凶悪], ざんぎゃく - [残虐], むざん - [無残], kẻ độc ác nhất (không còn ai hơn): この上ない悪人,...
 • Độc âm

  たんおんせつ - [単音節]
 • Độc đoán

  どくだんでやる - [独断でやる], どくだんてき - [独断的], せんおう - [専横]
 • Độc đáo

  オリジナリティー, どくじ - [独自], どくとく - [独特], các nhà lãnh đạo hội đồng tin rằng các tổ chức tế bần độc...
 • Độc đắc

  ばくだいなしょうきん - [莫大な賞金]
 • Đội bay

  こうくうたい - [航空隊] - [hÀng khÔng ĐỘi], クルー
 • Đội chèo thuyền

  クルー, tăng cường khả năng sống sót của đội chèo thuyền: クルーの生存性を向上させる
 • Đội cơ động

  きどうたい - [機動隊], đội cơ động bảo vệ tòa nhà đó: そのビルを警護している機動隊, đội cảnh sát cơ động...
 • Đội cảm tử

  とっこうたい - [特攻隊] - [ĐẶc cÔng ĐỘi], gần kết thúc thế chiến ii, khi nhật đố mặt với sự thất bại, họ mong...
 • Đội cảnh sát cơ động

  きどうたい - [機動隊], đội cảnh sát cơ động bảo vệ tòa nhà đó: そのビルを警護している機動隊, đội cảnh sát...
 • Đội cứu hộ

  きゅうごはん - [救護班]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top