Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Ao

Mục lục

n

ぬま - [沼]
こしょう - [湖沼]
ô nhiễm hồ ao: 湖沼汚濁
Axit hóa ao đầm: 湖沼酸性化
Điều tra về ao hồ: 湖沼調査
Chất lượng nước ao hồ đầm: 湖沼水質
いけ - [池]
ao bị đóng băng: 一面に氷の張った池
ao bị cạn nước vào mùa hè: 夏に水が枯れる池
ao nước mặn: 海水池
ao nhỏ: 小さな池

Xem thêm các từ khác

 • Ao-sơ

  オンス, mua ~ bằng ao-sơ: ~をオンス買いする, mua bằng đơn vị ao-sơ : ~をオンス単位で購入する
 • Ao chứa nước

  ちょすいち - [貯水池]
 • Ao cá

  つりぼり - [釣堀] - [ĐiẾu quẬt]
 • Ao câu cá

  つりぼり - [釣り堀]
 • Ao hồ đầm

  こしょう - [湖沼], ô nhiễm ao hồ đầm: 湖沼汚濁, axit hóa ao hồ đầm: 湖沼酸性化, Điều tra về ao hồ đầm: 湖沼調査,...
 • Ao hồ đầm phá

  こしょう - [湖沼]
 • Ao trữ nước

  ようすいち - [用水池]
 • Ao đầm

  こしょう - [湖沼], ô nhiễm ao đầm: 湖沼汚濁, axit hóa ao đầm: 湖沼酸性化, Điều tra về ao hồ: 湖沼調査, chất lượng...
 • Ao ước

  のぞむ - [望む], ねがう - [願う]
 • Aoxơ

  オンス, uống một cốc chứa ~ aoxơ: _オンス入りのコップ1杯分の~を飲む
 • Apache

  アパッチ
 • Apoenzim

  アポこうそ - [アポ酵素]
 • Applet

  アプレット
 • Aquamarin

  アクアマリン
 • Argon

  アルゴン
 • Argon (hóa học)

  アルゴン, argon lỏng: 液体アルゴン, argon rắn: 固体アルゴン, argon tinh khiết : 純アルゴン
 • Arkansas

  アーカンソー
 • Asahi.com

  アサヒコム
 • Asen

  ひそ - [砒素] - [phÊ tỐ]
 • Asen gali

  ガリウムひそ - [ガリウム砒素]
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top