Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Nhật

Ban võ

n

ぶかん - [武官]

Xem thêm các từ khác

 • Ban văn hoá

  ぶんかぶ - [文化部]
 • Ban vật giá của chính phủ

  せいふのぶっかいいんかい - [政府の物価委員会]
 • Ban đêm

  よなか - [夜中] - [dẠ trung], やかん - [夜間]
 • Ban đầu

  はじめ - [初め], しょき - [初期], làm gì có chuyện đó, chẳng phải lúc đầu đứa bé trông như một thiên sứ còn gì?:...
 • Ban đỏ

  ましん - [麻疹], はしか - [麻疹]
 • Ban ơn

  せわする - [世話する], こういをしめす - [好意を示す]
 • Band-Pass Filter

  バンドパスフィルタ
 • Bang giao

  こっこう - [国交]
 • Bang trợ

  えんじょする - [援助する]
 • Bangkok

  バンコク
 • Banh

  ひらく - [開く], たま - [球]
 • Banh ra

  ぞうだいする - [増大する], かくちょうする - [拡張する]
 • Banyan

  バニアン
 • Banô

  パネル
 • Bao

  ほうそう - [包装], ふくろ - [袋], こんぽう - [梱包], こん - [梱], ケース, かいちゅう - [懐中] - [hoÀi trung], いっぴょう...
 • Bao-xi-măng

  せめんとぶくろ - [セメント袋]
 • Bao bì

  ほうそう - [包装], ほうそう - [包装], category : 対外貿易, パッキング
 • Bao bì bằng giấy

  ペーパーパッキング
 • Bao bì cứng

  じょうぶなほうそう - [丈夫な包装], じょうぶなほうそう - [丈夫な包装], category : 対外貿易
 • Bao bì hàng hải

  たいこうほうそう - [耐航包装], たいこうてきほうそう - [耐航的包装], かいじょうほうそう - [海上包装], たいわたるまとほうそう...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top