Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Việt

Biên dịch

Động từ

dịch (văn bản, sách)
biên dịch sách
công tác biên dịch
Đồng nghĩa: phiên dịch

Xem thêm các từ khác

 • Biên giới

  Danh từ nơi hết phần đất của một nước và giáp với nước khác biên giới Việt - Trung đường biên giới Đồng nghĩa...
 • Biên khảo

  Động từ (Ít dùng) khảo cứu và biên soạn biên khảo Truyện Kiều
 • Biên kịch

  Mục lục 1 Động từ 1.1 sáng tác hoặc biên tập kịch bản sân khấu và điện ảnh. 2 Danh từ 2.1 người làm công việc sáng...
 • Biên lai

  Danh từ giấy theo mẫu in sẵn, ghi đã nhận tiền hoặc vật gì, trao lại làm bằng cho người nộp hoặc gửi biên lai thu tiền...
 • Biên nhận

  Động từ ghi và kí xác nhận đã nhận tiền hoặc vật gì giấy biên nhận kí biên nhận vào sổ bàn giao
 • Biên niên

  Tính từ (Từ cũ) theo thứ tự thời gian từng năm một mà ghi các sự kiện lịch sử chép sử theo lối biên niên bộ sử biên...
 • Biên niên sử

  Danh từ sử ghi theo thứ tự thời gian từng năm một.
 • Biên phòng

  Động từ canh phòng nơi biên giới đồn biên phòng bộ đội biên phòng
 • Biên soạn

  Động từ thu thập, chọn lọc tài liệu, nghiên cứu viết thành sách biên soạn giáo trình biên soạn từ điển Đồng nghĩa...
 • Biên thuỳ

  Danh từ (Từ cũ, Văn chương) biên giới \"Nghênh ngang một cõi biên thuỳ, Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương!\" (TKiều) Đồng...
 • Biên tập

  Động từ biên soạn (công trình tương đối lớn) ban biên tập bộ sử Việt Nam kiểm tra các sai sót, chỉnh lí (tài liệu,...
 • Biên tập viên

  Danh từ người làm công tác biên tập biên tập viên nhà xuất bản người thu thập, chọn lọc tin tức, tài liệu, soạn thành...
 • Biên đình

  Danh từ (Từ cũ) vùng biên giới hoặc sát biên giới \"Lần thâu gió mát, trăng thanh, Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi.\"...
 • Biên đạo

  Động từ sáng tác và đạo diễn múa nhà biên đạo múa biên đạo vở ba lê mới
 • Biên độ

  Danh từ trị số lớn nhất mà một đại lượng biến thiên tuần hoàn có thể đạt trong một nửa chu kì biên độ dao động...
 • Biên đội

  Danh từ phân đội chiến thuật của không quân, thường gồm ba hay bốn máy bay, hoạt động trong đội hình chiến đấu của...
 • Biên ải

  Danh từ cửa ải ở biên giới miền biên ải đóng quân ngoài biên ải
 • Biêng biếc

  Tính từ như biếc (nhưng ở mức độ cao) xanh biêng biếc
 • Biếc

  Tính từ có màu xanh lam pha màu lục, nhìn thích mắt chiếc lá biếc \"Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, Non xanh, nước biếc như...
 • Biếm hoạ

  Danh từ tranh châm biếm có tính chất gây cười tranh biếm hoạ
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top