Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Việt - Việt

Chế định

Mục lục

Động từ

đặt ra, quy định thành thể lệ, chế độ
quyền hoạt động của các doanh nghiệp đã được nhà nước chế định thành luật

Danh từ

như định chế
quyền sở hữu là một chế định của luật dân sự

Các từ tiếp theo

 • Chế độ

  Danh từ chỉnh thể chính trị, kinh tế, văn hoá hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất định Pháp là một nhà nước...
 • Chế độ chiếm hữu nô lệ

  Danh từ hình thái xã hội - kinh tế xuất hiện sau chế độ cộng sản nguyên thuỷ, trong đó giai cấp chủ nô không những chiếm...
 • Chế độ chuyên chế

  Danh từ hình thức chính quyền trong đó quyền lực cao nhất thuộc về một người.
 • Chế độ công hữu

  Danh từ chế độ sở hữu trong đó tư liệu sản xuất thuộc về toàn xã hội hoặc thuộc về một tập thể; phân biệt với...
 • Chế độ cộng hoà

  Danh từ chế độ chính trị trong đó quyền lực tối cao thuộc về các cơ quan dân cử.
 • Chế độ cộng sản nguyên thuỷ

  Danh từ hình thái xã hội - kinh tế đầu tiên của lịch sử loài người, trong đó tư liệu sản xuất và sản phẩm đều là...
 • Chế độ dân chủ

  Danh từ chế độ chính trị trong đó quyền lực của nhân dân được thừa nhận và được thực hiện thông qua các cơ quan...
 • Chế độ dân chủ nhân dân

  Danh từ chế độ dân chủ được thiết lập ở một số nước sau thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, trong đó quyền...
 • Chế độ dân chủ tư sản

  Danh từ chế độ dân chủ trong đó quyền lực được thừa nhận về hình thức là của dân với sự thống trị trên thực...
 • Chế độ gia trưởng

  Danh từ hình thái tổ chức xã hội phong kiến trong đó người đứng đầu gia đình có uy quyền tuyệt đối so với các thành...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Family

1.411 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

The Bathroom

1.526 lượt xem

Occupations II

1.505 lượt xem

The Human Body

1.574 lượt xem

A Workshop

1.838 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Everyday Clothes

1.354 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
 • 11/09/21 06:41:21
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch ra nghĩa là gì thế ạ?
  "Selling out soon! First come first serve! This isn't something casual like grocery shopping"
  • Bibi
   2 · 11/09/21 09:24:13
  • PBD
   1 · 14/09/21 08:24:08
Loading...
Top