Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Việt

Chế phẩm

Danh từ

sản phẩm được chế tạo ra
các chế phẩm được lấy từ dầu mỏ

Xem thêm các từ khác

 • Chế tài

  Danh từ biện pháp cưỡng chế nhà nước có thể áp dụng nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định của pháp luật.
 • Chế tác

  Động từ (Ít dùng) sử dụng nguyên vật liệu và sức sáng tạo để làm ra (thường là sản phẩm tinh xảo, rất quý giá)...
 • Chế tạo

  Động từ sử dụng nguyên vật liệu tạo ra sản phẩm máy móc hoặc linh kiện máy móc chế tạo linh kiện bán dẫn hãng chế...
 • Chế tạo máy

  Danh từ tổng hợp các ngành công nghiệp nặng chế tạo máy móc tốt nghiệp kĩ sư ngành chế tạo máy
 • Chế xuất

  Động từ chuyên sản xuất, chế tạo hàng hoá để xuất khẩu khu chế xuất doanh nghiệp chế xuất
 • Chế áp

  Động từ kìm hãm, ngăn giữ, khiến đối phương không thể tự do hoạt động chế áp địch
 • Chế định

  Mục lục 1 Động từ 1.1 đặt ra, quy định thành thể lệ, chế độ 2 Danh từ 2.1 như định chế Động từ đặt ra, quy định...
 • Chế độ

  Danh từ chỉnh thể chính trị, kinh tế, văn hoá hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất định Pháp là một nhà nước...
 • Chế độ chiếm hữu nô lệ

  Danh từ hình thái xã hội - kinh tế xuất hiện sau chế độ cộng sản nguyên thuỷ, trong đó giai cấp chủ nô không những chiếm...
 • Chế độ chuyên chế

  Danh từ hình thức chính quyền trong đó quyền lực cao nhất thuộc về một người.
 • Chế độ công hữu

  Danh từ chế độ sở hữu trong đó tư liệu sản xuất thuộc về toàn xã hội hoặc thuộc về một tập thể; phân biệt với...
 • Chế độ cộng hoà

  Danh từ chế độ chính trị trong đó quyền lực tối cao thuộc về các cơ quan dân cử.
 • Chế độ cộng sản nguyên thuỷ

  Danh từ hình thái xã hội - kinh tế đầu tiên của lịch sử loài người, trong đó tư liệu sản xuất và sản phẩm đều là...
 • Chế độ dân chủ

  Danh từ chế độ chính trị trong đó quyền lực của nhân dân được thừa nhận và được thực hiện thông qua các cơ quan...
 • Chế độ dân chủ nhân dân

  Danh từ chế độ dân chủ được thiết lập ở một số nước sau thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, trong đó quyền...
 • Chế độ dân chủ tư sản

  Danh từ chế độ dân chủ trong đó quyền lực được thừa nhận về hình thức là của dân với sự thống trị trên thực...
 • Chế độ gia trưởng

  Danh từ hình thái tổ chức xã hội phong kiến trong đó người đứng đầu gia đình có uy quyền tuyệt đối so với các thành...
 • Chế độ hai viện

  Danh từ chế độ tổ chức quốc hội ở một số nước, gồm thượng nghị viện và hạ nghị viện, có quyền hạn khác nhau,...
 • Chế độ lưỡng viện

  Danh từ (Từ cũ) xem chế độ hai viện
 • Chế độ một viện

  Danh từ chế độ tổ chức quốc hội trong đó tất cả các đại biểu đều hoạt động trong một tổ chức duy nhất; phân...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top