Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Việt - Việt

Hệ quả

Danh từ

kết quả trực tiếp sinh ra từ sự việc nào đó (thường là việc không hay), trong quan hệ với sự việc ấy
một hệ quả tất yếu

Các từ tiếp theo

 • Hệ sinh thái

  Danh từ tập hợp gồm các loài sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật) cùng sinh sống trong một môi trường nhất định,...
 • Hệ số

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 số lượng nhân một số lượng khác 1.2 số không thay đổi đối với một chất đã cho, dùng như một...
 • Hệ thống

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 tập hợp nhiều yếu tố, đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng, có quan hệ hoặc liên hệ với nhau...
 • Hệ thống hoá

  Động từ làm cho trở nên có hệ thống hệ thống hoá các vấn đề có liên quan
 • Hệ thống đếm

  Danh từ phương pháp gọi và kí hiệu các số.
 • Hệ thống định vị toàn cầu

  Danh từ hệ thống gồm 24 vệ tinh, phân thành 6 nhóm bay theo 6 quỹ đạo hình tròn quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 20.200 km,...
 • Hệ thức

  Danh từ đẳng thức nói lên mối liên hệ giữa một số đại lượng nào đó.
 • Hệ trọng

  Tính từ có tác dụng và ảnh hưởng rất lớn; rất quan trọng hôn nhân là việc hệ trọng không có chuyện gì hệ trọng Đồng...
 • Hệ tư tưởng

  Danh từ hệ thống tư tưởng và quan điểm, thường phản ánh quyền lợi cơ bản khác nhau của các giai cấp, các tầng lớp...
 • Hệ tộc

  Danh từ thứ tự liên hệ giữa các đời trong một dòng họ mối quan hệ theo hệ tộc

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Baby's Room

1.407 lượt xem

The Human Body

1.574 lượt xem

Bikes

724 lượt xem

Individual Sports

1.742 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Highway Travel

2.652 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
 • 11/09/21 06:41:21
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch ra nghĩa là gì thế ạ?
  "Selling out soon! First come first serve! This isn't something casual like grocery shopping"
  • Bibi
   2 · 11/09/21 09:24:13
  • PBD
   1 · 14/09/21 08:24:08
Loading...
Top