Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Việt

HT

hòm thư (viết tắt).

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • HTTP

  Danh từ (A: Hypertext Transfer Protocol giao thức tuyền tải siêu văn bản , viết tắt) giao thức dùng để truyền hoặc luân chuyển...
 • HTX

  hợp tác xã (viết tắt).
 • Ha

  Cảm từ tiếng reo biểu lộ sự vui mừng, phấn khởi ha! thích quá! ha! má đã về! . hecta (viết tắt).
 • Ha-lô-jen

  Danh từ xem halogen
 • Ha ha

  Tính từ từ gợi tả tiếng cười to một cách thoải mái cười ha ha
 • Hacker

  Danh từ người say mê máy tính, muốn tìm hiểu về mọi vấn đề của hệ thống máy tính nhằm tìm ra những khiếm khuyết,...
 • Hai

  Danh từ số (ghi bằng 2) liền sau số một trong dãy số tự nhiên một trăm linh hai ba vạn hai (ba mươi hai nghìn) đứng thứ...
 • Hai bàn tay trắng

  tả tình trạng hoàn toàn không có chút vốn liếng, tài sản gì.
 • Hai chấm

  Danh từ xem dấu hai chấm
 • Hai lá mầm

  Danh từ lớp thực vật gồm những cây mà hạt khi nảy mầm có hai lá, như cam, đậu, v.v.; phân biệt với một lá mầm. Đồng...
 • Hai lòng

  Tính từ không thuỷ chung, không trung thành, trước sau không như một ăn ở hai lòng
 • Hai năm rõ mười

  rõ rành rành, không còn nghi ngờ gì nữa hoặc không còn chối cãi được nữa việc đã hai năm rõ mười lại còn chối
 • Hai sương một nắng

  như một nắng hai sương .
 • Hai tay buông xuôi

  chết (chỉ nói về người; hàm ý đã xong việc đời).
 • Hai thân

  Danh từ (Từ cũ, Văn chương) xem song thân : \"Đến nhà vừa thấy tin nhà, Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.\" (TKiều)
 • Halogen

  Danh từ tên gọi chung bốn nguyên tố: fluor, chlor, brom và iod.
 • Ham

  Động từ thích đến mức hầu như lúc nào cũng nghĩ đến ham học ham ăn một đứa trẻ ham chơi Đồng nghĩa : ham mê
 • Ham chuộng

  Động từ ưa thích hơn những cái khác ham chuộng thể thao một diễn viên được khán giả hết sức ham chuộng Đồng nghĩa...
 • Ham hố

  Động từ (Khẩu ngữ) ham một cách quá mức (hàm ý chê) ham hố quyền chức Đồng nghĩa : hám
 • Ham muốn

  Động từ mong muốn cao độ, ham muốn một cách tha thiết ham muốn hiểu biết
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top