Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Việt

Mưu

Mục lục

Danh từ

cách khôn khéo nghĩ ra để đánh lừa đối phương nhằm đạt mục đích của mình
mưu cao
mắc mưu kẻ xấu
Đồng nghĩa: kế, mẹo

Động từ

lo toan tìm cách này cách khác nhằm thực hiện cho được
mưu chuyện hại người
mưu làm phản

Xem thêm các từ khác

 • Mưu bá đồ vương

  (Từ cũ) có mưu đồ làm bá vương, chiếm đoạt quyền bính về tay mình.
 • Mưu chước

  Danh từ cách được coi là khôn khéo, có hiệu quả để thoát khỏi thế bí hay để làm được việc gì (nói khái quát) bày...
 • Mưu cơ

  Danh từ mưu kế sắp đặt công phu để thực hiện việc lớn, thường là về quân sự bày đặt mưu cơ mưu cơ bị bại lộ...
 • Mưu cầu

  Động từ lo làm sao thực hiện cho được điều mong muốn tốt đẹp mưu cầu một cuộc sống ấm no mưu cầu hạnh phúc
 • Mưu hại

  Động từ bày mưu kế ngầm để hại người mưu hại trung thần
 • Mưu kế

  Danh từ cách khôn khéo được tính toán kĩ để đánh lừa đối phương, nhằm đạt mục đích của mình bàn tính mưu kế mưu...
 • Mưu lược

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 mưu trí và sách lược (nói khái quát) 2 Tính từ 2.1 (Ít dùng) có nhiều mưu trí Danh từ mưu trí và sách...
 • Mưu ma chước quỉ

  xem mưu ma chước quỷ
 • Mưu ma chước quỷ

  mưu chước khôn ngoan và xảo quyệt.
 • Mưu mô

  Mục lục 1 Động từ 1.1 tính toán, sắp đặt ngầm mọi sự nhằm làm việc bất chính 2 Danh từ 2.1 sự tính toán, sắp đặt...
 • Mưu mẹo

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 cách khôn khéo để đánh lừa đối phương nhằm thực hiện một ý định nào đó (nói khái quát) 2 Tính...
 • Mưu sinh

  Động từ tìm cách để sinh sống lo chuyện mưu sinh tính kế mưu sinh
 • Mưu sách

  Danh từ mưu kế và sách lược (nói khái quát).
 • Mưu sát

  Động từ sắp đặt mưu kế ngầm để giết người vụ mưu sát không thành tội mưu sát
 • Mưu toan

  Mục lục 1 Động từ 1.1 tính toán, sắp đặt mọi sự nhằm thực hiện ý đồ không chính đáng của mình 2 Danh từ 2.1 (Ít...
 • Mưu trí

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 mưu kế và tài trí (nói khái quát) 2 Tính từ 2.1 khôn ngoan, có mưu trí Danh từ mưu kế và tài trí (nói...
 • Mưu tính

  Động từ lo tính, sắp đặt trước sau nhằm thực hiện cho được việc gì mưu tính việc làm ăn mưu tính chiếm đoạt của...
 • Mưu đồ

  Mục lục 1 Động từ 1.1 tính toán, sắp đặt sẵn mọi việc nhằm thực hiện cho được ý định lớn 2 Danh từ 2.1 sự tính...
 • Mươi bữa nửa tháng

  khoảng thời gian ước lượng, chừng trên dưới mười ngày đến trên dưới nửa tháng đi mươi bữa nửa tháng thì về
 • Mương máng

  Danh từ công trình nhỏ để dẫn nước và tưới tiêu nước (nói khái quát) hệ thống mương máng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top