Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

相声

{cross talk } , (Tech) nói chen, nói len, xuyên thoại, xuyên âmThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 相处

  { dealt } , gỗ tùng, gỗ thông, tấm ván cây, số lượng, sự chia bài, lượt chia bài, ván bài, (thực vật học) sự giao dịch,...
 • 相处得好

  { relate } , kể lại, thuật lại, liên hệ, liên kết, có quan hệ, có liên quan, (dạng bị động) có bà con thân thuộc với,...
 • 相安无事

  { impunity } , sự được miễn hình phạt; sự không bị trừng phạt, sự không bị thiệt hại, sự không bị mất mát
 • 相宜地

  { worthily } , xứng đáng với, đáng làm, đáng coi trọng, đáng được kính trọng, đáng được cân nhắc, (đùA) đáng kính,...
 • 相宜的

  { worthwhile } , quan trọng, thú vị hoặc đáng bỏ thời gian, tiền của hoặc nỗ lực; đáng giá; bõ công
 • 相容性

  { compatibility } , tính hợp nhau, tính tương hợp
 • 相对主义

  { relativism } , (triết học) thuyết tương đối
 • 相对主义者

  { relativist } , người theo thuyết tương đối
 • 相对因子

  { allelomorph } , (sinh học) Alen (gen đẳng vị); gen tương ứng
 • 相对地

  { oppositely } , đối nhau (cách mọc của lá cây) { relatively } , có liên quan, có quan hệ với, tương đối
 • 相对形质

  { allelomorph } , (sinh học) Alen (gen đẳng vị); gen tương ứng
 • 相对性

  { relativity } , tính tương đối
 • 相对极

  { antipodes } , (địa lý) vùng đất đối chân
 • 相对的

  { relative } , có kiên quan, cân xứng với, cân đối vơi, tuỳ theo, (ngôn ngữ học) quan hệ, tương đối, bà con thân thuộc, người...
 • 相对论

  { relativism } , (triết học) thuyết tương đối { relativity } , tính tương đối
 • 相对论的

  { relativistic } , (Lý) học dựa trên thuyết tương đối
 • 相对论者

  { relativist } , người theo thuyết tương đối
 • 相差

  { discrepancy } , sự khác nhau, sự không nhất quán, sự không thống nhất, sự trái ngược nhau (của một câu chuyện...)
 • 相差的

  { discrepant } , khác nhau, không nhất quán, không thống nhất, trái ngược nhau
 • 相差计

  { phasemeter } , pha kế
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top