Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

经遗传而得

{inherit } , hưởng, thừa hưởng, thừa kế, là người thừa kếThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 经陆路

  { overland } , bằng đường bộ; qua đất liền, bằng đường bộ; qua đất liền
 • 经院哲学

  { scholasticism } , triết học kinh viện
 • 经验

  { experience } , kinh nghiệm, điều đã kinh qua, trải qua, kinh qua, nếm mùi, chịu đựng, (+ that, how) học được, tìm ra được...
 • 经验上的

  { experiential } , dựa trên kinh nghiệm, theo kinh nghiệm, kinh nghiệm chủ nghĩa
 • 经验不够的

  { bungler } , thợ vụng; người làm ẩu, người làm hỏng việc, người làm lộn xộn
 • 经验丰富的

  { practised } , thực hành nhiều, có kinh nghiệm { seasoned } , dày dạn, thích hợp để sử dụng { veteran } , người kỳ cựu, (từ...
 • 经验主义

  { empiricism } , chủ nghĩa kinh nghiệm
 • 经验主义的

  { empirical } , theo lối kinh nghiệm, kinh nghiệm chủ nghĩa
 • 经验主义者

  { empiric } , theo lối kinh nghiệm, người theo chủ nghĩa kinh nghiệm, lang băm { empiricist } , người theo chủ nghĩa kinh nghiệm
 • 经验的

  { experiential } , dựa trên kinh nghiệm, theo kinh nghiệm, kinh nghiệm chủ nghĩa
 • 经验论

  { empiricism } , chủ nghĩa kinh nghiệm
 • 经验论者

  { empiricist } , người theo chủ nghĩa kinh nghiệm
 • Mục lục 1 {astrict } , (từ hiếm,nghĩa hiếm) buộc chặt, thắt buộc, ràng buộc, làm cho táo bón, hạn chế 2 {bind } /baund/, bounden...
 • 绑住…两臂

  { pinion } , (kỹ thuật) bánh răng nhỏ, pinbông, đầu cánh, chót cánh, (thơ ca) cánh, lông cánh, cắt lông cánh, chặt cánh (chim...
 • 绑架

  { kidnap } , bắt cóc (thường để tống tiền)
 • 绑架者

  { kidnapper } , kẻ bắt cóc
 • 绑票

  { kidnapping } , sự bắt cóc để tống tiền
 • 绑腿

  { gaiter } , ghệt, chuẩn bị đầy đ { leggings } , xà cạp
 • 绑走

  { abduct } , bắt cóc, cuỗm đi, lừa đem đi (người đàn bà...), (giải phẫu) rẽ ra, giạng ra
 • 绒毛

  Mục lục 1 {fluff } , làm (mặt trái da) cho mịn những đám nùi bông, (sân khấu), (từ lóng) không thuộc vở, (rađiô), (từ lóng)...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top