Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

裁剪

{cropping } , sự thu hoạch, sự cắt lông, xén lôngThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 裁剪者

  { cutter } , người cắt; vật để cắt, máy cắt, máy băm, thuyền một cột buồm, xuồng ca nô (của một tàu chiến
 • 裁定

  Mục lục 1 {adjudicate } , xét xử (quan toà), tuyên án 2 {adjudication } , sự xét xử, sự tuyên án, quyết định của quan toà 3...
 • 裁定给与

  { adjudge } , xử, xét xử, phân xử, kết án, tuyên án, cấp cho, ban cho
 • 裁成板

  { flitch } , thịt hông lợn ướp muối và hun khói, miếng mỡ cá voi, miếng cá bơn (để nướng), ván bìa, lạng (cá bơn) thành...
 • 裁植成行列

  { checkrow } , dải đất, ô đất, thửa ruộng
 • 裁缝

  { sewing } , sự may vá, sự khâu cá
 • 裁缝做的

  { tailored } , như tailor,made
 • 裁缝制的

  { tailor -made } , may đo; may khéo
 • 裁缝匠的

  { sartorial } , (thuộc) thợ may; (thuộc) cách nay mặc, (thuộc) quần áo đàn ông
 • 裁缝师

  { sewer } , người khâu, người may, máy đóng sách, (sử học) người hầu tiệc, cống, rãnh, tháo bằng cống, cây cống { tailor...
 • 裁缝的

  { sartorial } , (thuộc) thợ may; (thuộc) cách nay mặc, (thuộc) quần áo đàn ông
 • 裁缝肌

  { sartorius } , số nhiều sartorii, (giải phẫu) cơ may
 • 裂伤撕碎

  { laceration } , sự xé rách, (y học) vết rách
 • 裂冰作用

  { calving } , sự đẻ (bò)
 • 裂变

  { fission } , (sinh vật học) sự sinh sản phân đôi, (vật lý) sự phân hạt nhân
 • 裂口

  Mục lục 1 {breach } , lỗ đạn, lỗ thủng (ở tường, thành luỹ...), mối bất hoà; sự tuyệt giao, sự chia lìa, sự tan vỡ,...
 • 裂口多的

  { chasmy } , (thơ ca) đầy hang sâu vực thẳm
 • 裂口笑

  { grin } , cái nhăn mặt nhe cả răng ra, cái cười xếch đến mang tai; cái cười toe toét, nhe răng ra nhăn nhở, nhe răng ra cười,...
 • 裂开

  Mục lục 1 {dehisce } , (thực vật học) nẻ ra, nứt ra, mở ra (quả) 2 {dehiscence } , (thực vật học) sự nẻ ra, sự nứt ra,...
 • 裂开为二的

  { bipartite } , (thực vật học) chia đôi (lá), (pháp lý) viết làm hai bản (văn kiện, giao kèo...), tay đôi
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top