Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

访客

{caller } , người đến thăm, người gọi, tươi (cá), mát, mát mẻ (không khí)


{visitant } , (thơ ca) đến thăm, thăm viếng, (thơ ca) người đến thăm, khách, (động vật học) chim di trúThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 访问

  Mục lục 1 {access } , lối vào, cửa vào, đường vào, sự đến gần, sự cho vào, sự lui tới; quyền đến gần, quyền lui tới,...
 • 访问时间

  { access time } , (Tech) thời gian truy cập; thời gian thiết lập
 • 访问的

  { visitatorial } , thuộc sự kháo sát/thanh tra/kiểm tra, thuộc sự thăm viếng
 • 访问者

  { visitor } , khách, người đến thăm, người thanh tra, người kiểm tra (trường học...)
 • 访问贫民区

  { slum } , phần không nhờn (của dầu sống), cặn (dầu nhờn), khu nhà ổ chuột, đi tìm hiểu tình hình sinh hoạt của nhân dân...
 • 诀窍

  { hang } , sự cúi xuống, sự gục xuống, dốc, mặt dốc, cách treo (một vật gì), ý riêng, nghĩa riêng; cách làm, cách nói, (thông...
 • 证书

  Mục lục 1 {certificate } , giấy chứng nhận; bằng, chứng chỉ, văn bằng, cấp giấy chứng nhận, cấp văn bằng 2 {chirograph...
 • 证人

  Mục lục 1 {attestor } , (pháp lý) người chứng thực, người làm chứng 2 {deponent } , (pháp lý) người làm chứng (sau khi đã...
 • 证人席

  { witness -box } , ghế nhân chứng (trong toà án)
 • 证件

  { document } , văn kiện; tài liệu, tư liệu, chứng minh bằng tư liệu; dẫn chứng bằng tư liệu, đưa ra tài liệu, cung cấp...
 • 证券

  { document } , văn kiện; tài liệu, tư liệu, chứng minh bằng tư liệu; dẫn chứng bằng tư liệu, đưa ra tài liệu, cung cấp...
 • 证券交易所

  { stock exchange } , sở giao dịch chứng khoán { stock market } , (Econ) Thị trường chứng khoán.+ Một thể chế mà qua đó các CỔ...
 • 证券公司

  { stockjobber } , người đầu cơ chứng khoán
 • 证券化

  { securitization } , (Econ) Chứng khoán hoá.+ Một thuật ngữ khác dùng để chỉ sự từ bỏ đi vay qua trung gian, mô tả việc tài...
 • 证券市场

  { stock market } , (Econ) Thị trường chứng khoán.+ Một thể chế mà qua đó các CỔ PHẦN và CỔ PHIẾU được mua bán.
 • 证券经纪人

  { bill broker } , (Econ) Người môi giới hối phiếu.+ Người chuyên chắp nối người mua và người bán hối phiếu lại với nhau...
 • 证实

  Mục lục 1 {affirm } , khẳng định, xác nhận; quả quyết, (pháp lý) xác nhân, phê chuẩn 2 {authenticate } , xác nhận là đúng,...
 • 证实的

  { corroborative } , để làm chứng, để chứng thực; để làm vững thêm
 • 证据

  Mục lục 1 {attestation } , sự chứng nhận, sự nhận thực, sự chứng thực, lời chứng, lời cung khai làm chứng, sự thề, sự...
 • 证据的

  { evidential } , chứng, chứng cớ, bằng chứng; để làm bằng chứng; dựa trên bằng chứng; cung cấp bằng chứng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top