Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

退伍

{disbandment } , sự giải tán, sự tán loạn (đoàn quân)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 退伍军人

  { veteran } , người kỳ cựu, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cựu binh, kỳ cựu, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) cựu chiến binh
 • 退休

  { retire } , rời bỏ, đi ra, rút về, lui về (một nơi nào kín đáo...), đi ngủ ((cũng) to retire to bed), thôi việc; về hưu, (quân...
 • 退休的

  { emeritus } , danh dự { retired } , ẩn dật, xa lánh mọi người, hẻo lánh, ít người qua lại, đã về hưu; đã thôi (làm việc,...
 • 退休金

  { pension } , lương hưu, tiền trợ cấp, nhà trọ cơm tháng, trả lương hưu, trợ cấp cho { superannuation } , sự cho về hưu, sự...
 • 退位

  { abdicate } , từ bỏ (quyền lợi, địa vị...), thoái vị, từ ngôi
 • 退位的

  { abdicant } , người từ bỏ, người thoái vị
 • 退出

  Mục lục 1 {abdicate } , từ bỏ (quyền lợi, địa vị...), thoái vị, từ ngôi 2 {back out of } , (Tech) lùi ra khỏi, ngược về...
 • 退化

  Mục lục 1 {degeneracy } , sự thoái hoá, sự suy đồi 2 {degenerate } , thoái hoá, suy đồi, (sinh vật học) giống thoái hoá (người,...
 • 退化器官

  { rudiment } , (số nhiều) những nguyên tắc sơ đẳng, những nguyên tắc cơ sở, những khái niệm bước đầu, những kiến thức...
 • 退化的

  Mục lục 1 {degenerative } , suy thoái 2 {pejorative } , có nghĩa xấu (từ), từ có nghĩa xấu 3 {regressive } , thoái bộ, thoái lui;...
 • 退化的器官

  { vestige } , vết tích, dấu vết, di tích, ((thường) + not) một chút, một tí, (sinh vật học) bộ phận vết tích (của một cơ...
 • 退化雄蕊

  { staminode } , nhịp lép, thui
 • 退却

  Mục lục 1 {fallback } , vật dự trữ; sự rút lui 2 {recede } , lùi lại, lùi xa dần, rút xuống (thuỷ triều...), (quân sự) rút...
 • 退去

  { dismission } , (từ hiếm,nghĩa hiếm), (như) dismissal { retire } , rời bỏ, đi ra, rút về, lui về (một nơi nào kín đáo...), đi...
 • 退后一格

  { backspace } , chuyển cần máy chữ ngược lại một hoặc nhiều khoảng, bằng cách bấm vào một phím đặc biệt dành cho việc...
 • 退回

  { untread } , v untrod, untrode, untrodden+đi ngược trở lại { withdrawal } , sự rút khỏi, sự rút ra, sự rút quân, sự rút lui (ý...
 • 退场

  { exeunt } , (sân khấu) vào { Exit } , (sân khấu) sự đi vào (của diễn viên), sự ra, sự đi ra, sự đi khỏi, lối ra, cửa ra,...
 • 退学

  { drop -out } , (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người bỏ học nửa chừng
 • 退学生

  { dropout } , chữ ngoài
 • 退定

  { countermand } , người bán hàng (ở các cửa hiệu), lệnh huỷ bỏ; phản lệnh, sự huỷ bỏ đơn đặt hàng, huỷ bỏ, thủ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top