Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

针刺孔

{pinprick } , cú châm bằng đinh ghim, điều bực mình qua loa, điều khó chịu qua loaThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 针刺者

  { acupuncturist } , chuyên gia về khoa châm cứu
 • 针剂

  { injection } , sự tiêm, chất tiêm, thuốc tiêm, mũi tiêm, phát tiêm, (kỹ thuật) sự phun, (toán học) phép nội xạ
 • 针叶树

  { conifer } , (thực vật học) cây loại tùng bách { softwood } , gỗ mềm, cây có gỗ mềm
 • 针垫

  { pincushion } , cái gối nhỏ để giắt ghim
 • 针对

  { get at } , đạt tới, đến được, tới, đến; với tới được, lấy được, đến gần được, kiếm được (tài liệu...);...
 • 针对着

  { at } , ở tại (chỉ vị trí), vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian), đang, đang lúc, vào, nhắm vào, về phía, với (chỉ giá...
 • 针尖

  { pinpoint } , đầu đinh ghim; vật nhỏ và nhọn, (đNGữ)(QSự) rất nhỏ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối khi ném bom (khi bắn...
 • 针尖的

  { pinpoint } , đầu đinh ghim; vật nhỏ và nhọn, (đNGữ)(QSự) rất nhỏ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối khi ném bom (khi bắn...
 • 针尾鸭

  { pintail } , (động vật học) vịt nhọn đuôi
 • 针形的

  { aciform } , hình kim
 • 针扎

  { pinprick } , cú châm bằng đinh ghim, điều bực mình qua loa, điều khó chịu qua loa
 • 针排

  { hackle } , bàn chải sợi lanh, lông cổ gà trống, ruồi giả bằng lông gà (để làm mồi câu), làm ai nổi cáu, sừng cồ, sắp...
 • 针晶体

  { raphide } , tinh thể dạng kim
 • 针治

  { acupuncture } , (y học) thuật châm cứu
 • 针法

  { stitch } , mẫu khâu, mũi đan, mũi thêu, (thông tục) một tí, một mảnh, sự đau xóc, chữa ngay đỡ gay sau này, anh ta ướt...
 • 针灸

  { acupuncture } , (y học) thuật châm cứu
 • 针灸医生

  { acupuncturist } , chuyên gia về khoa châm cứu
 • 针灸师

  { acupuncturist } , chuyên gia về khoa châm cứu
 • 针状

  { acerous } , (thực vật học) hình kim (lá thông, lá tùng...) { aciform } , hình kim
 • 针状体

  { spicula } , số nhiều spiculae, cái gai { spicule } , gai nhỏ, gai
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top