Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Trung - Việt

{blast } , luồng gió; luồng hơi (bễ lò), hơi (bom...), tiếng kèn, sự nổ (mìn), làm tàn, làm khô héo, làm thui chột, làm nổ tung, phá (bằng mìn), phá hoại, làm tan vỡ (hạnh phúc, kế hoạch...); làm mất danh dự, gây hoạ; nguyền rủa, đồ trời đánh thánh vậtThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 阵地

  { ground } , mặt đất, đất, bâi đất, khu đất; ruộng đất (của ai), (số nhiều) đất đai vườn tược, vị trí; khu đất;...
 • 阵地工事

  { bastion } , pháo đài, thành luỹ
 • 阵容

  { array } , sự dàn trận, sự bày binh bố trận, lực lượng quân đội, dãy sắp xếp ngay ngắn; hàng ngũ chỉnh tề, (pháp lý)...
 • 阵挛

  { clonus } , (y học) chứng giật rung
 • 阵痛

  { agony } , sự đau đớn, sự khổ cực, sự thống khổ; sự quằn quại; sự đau đớn cực đô (về thể xác), sự lo âu khắc...
 • 阵痛促进

  { oxytocic } , làm đẻ nhanh, thuốc thúc đẻ
 • 阵痛促进的

  { oxytocic } , làm đẻ nhanh, thuốc thúc đẻ
 • 阵线

  { front } , (thơ ca) cái trán, cái mặt, đằng trước, phía trước; mặt trước (nhà...); (thông tục) bình phong ((nghĩa bóng)),...
 • 阵阵猛急的

  { gusty } , gió bão, dông tố, dễ nổi nóng (tính tình)
 • 阵雨

  { shower } , người chỉ, người cho xem, người dẫn; người trưng bày, trận mưa rào; trận mưa đá, trận mưa (đạn, đá...),...
 • 阵雨的

  { showery } , (thuộc) mưa rào; như mưa rào
 • 阵风

  { flatus } , hơi (trong dạ dày) rắm { gust } , cơn gió mạnh, cơn mưa rào, ngọn lửa cháy bùng, cơn (giận...), thổi giật từng...
 • 阶乘

  { factorial } , (thuộc) thừa số, (toán học) giai thừa
 • 阶乘的

  { factorial } , (thuộc) thừa số, (toán học) giai thừa
 • 阶名唱法

  { solmization } , (âm nhạc) sự xướng âm
 • 阶层

  Mục lục 1 {bracket } , (kiến trúc) côngxon, rầm chia, dấu ngoặc đơn; dấu móc; dấu ngoặc ôm, (quân sự) giá đỡ nòng (súng...
 • 阶层的形成

  { stratification } , (địa lý,địa chất) sự xếp thành tầng, thớ tầng
 • 阶数

  { order } , thứ, bậc, ngôi, hàng, cấp, loại, giai cấp, (toán học) bậc, thứ tự, trật tự, nội quy, thủ tục (ở nghị viện,...
 • 阶梯

  { stair } , bậc thang, (số nhiều) cầu thang ((cũng) flight of stairs; pair of stairs), dưới hầm nhà (chỗ dành riêng cho những người...
 • 阶梯式

  { amphitheatre } , giảng đường (có bậc), (sân khấu) chuồng gà (ở nhà hát), (sử học) đài vòng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top